HMS-kurs for reiselivsnæringen

Mann vasker på Ekebergrestauranten

Illustrasjon: Ekebergrestauranten. Foto: Per Sollerman.

NHO Reiseliv tilbyr bransjetilpassede grunnkurs i arbeidsmiljø i samarbeid med Fellesforbundet og Regionale verneombud.

Kurset består av e-læring og dagskurs som tilfredsstiller kravene til obligatorisk HMS-kurs for verneombud og AMU-representanter. Kurset er utviklet i samarbeid med Fellesforbundet, og er tilpasset reiselivsnæringen.

Kurset retter seg mot verneombud, AMU- representanter og andre som er opptatt av og jobber med HMS-spørsmål i hotell- og restaurantbransjen. Daglig leder/ledere kan med fordel gjennomføre denne opplæringen.

Deltakerne på HMS-kurset gjennomgår først e-læringsmodulen i sitt eget tempo og deretter avsluttes opplæringen med samling over én dag.

Kursinnhold (e-læring)

  • Arbeidsmiljøloven og forskriftene som legger føringer for HMS-arbeidets organisering og gjennomføring
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Psykisk-sosialt arbeidsmiljø
  • Risikovurdering og handlingsplaner

Kursinnhold (samling)

  • Målstyring – roller i HMS-arbeidet
  • Forebyggende arbeid
  • Sentrale arbeidsmiljøutfordringer
  • Vernerunde

 

Ingen kurs planlagt i 2019.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: