Presentasjon om forebygging av seksuell trakassering

Presentasjonen ble holdt 24.01.18  av Claus Jervell og Helene Jesnes fra Likestillings- og diskrimineringsombudet på kurset "Forebygg seksuell trakassering: Hvor går grensen?".

Kristin Krohn Devold, Merete Habberstad (NHO Reiseliv), Helene Jesnes og Claus Jervell (Likestillings- og diskrimineringsombudet).

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: