Meklingsforslaget for Riksavtalen 2022 er vedtatt

Publisert

Illustrasjonsbilde. Foto: Tommy Andresen.

Fellesforbundet og Parat har i dag, 20. mai, meddelt Riksmekleren og NHO Reiseliv at tariffoppgjøret for Riksavtalen er vedtatt av deres medlemmer. Også på arbeidsgiversiden ble oppgjøret vedtatt.

NHO Reiselivs medlemsbedrifter vil få tilsendt på e-post de nye minstelønnssatsene som vil gjelde fra 1. april 2022, samt et sirkulære som nærmere beskriver gjennomføringen av det vedtatte lønnsoppgjøret. 

 Ved spørsmål kan følgende advokater i NHO Reiseliv kontaktes:  

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: