Lov om pakkereiser

Gjelder alle arrangører av pakkereiser og /eller tilretteleggere av sammensatte reiser.

Fra og med 1. juli 2018 trådte den nye Pakkereiseloven i kraft. Denne regulerer rettigheter og forpliktelser mellom kjøper og selger av det loven definerer som pakkereiser. Et tilsvarende regelverk gjelder innenfor alle stater i EU (Pakkereisedirektivet 2015/2302/EU).

Den største byrden for mange næringsdrivende som selger pakkereiser er at de må stille såkalt reisegaranti. Dette er en insolvensbeskyttelse (konkursgaranti) som sikrer den reisende pengene tilbake dersom reisen kanselleres som følge av konkurs hos arrangøren. Reisegarantien stilles enten i form av en bank- eller forsikringsgaranti eller et pantsatt bankinnskudd. Garantibeløpet fastsettes etter bestemte regler gitt i pakkereiseforskriftens § 2 og 3, og skal dekke den reisendes forskuddsbetaling for reiser som ikke er gjennomført. I tillegg betales et årsgebyr som for de fleste ligger i størrelsesorden kr 2000 til kr 3500.

Dersom man stiller en garanti på f.eks kr 200 000 og betaler et årsgebyr på kr 2 000 utgjør kostnaden med garantiprovisjon og gebyret ca kr 6000. Har arrangøren 500 pakkereisekunder i løpet av året utgjør dette i så fall kr 12 pr. reisende.

Har man stilt reisegaranti i Norge, nyter alle man har solgt pakkereiser eller sammensatte reiser til godt av denne ordningen, uavhengig av hvor de bor eller hvor reisen begynner eller slutter.

Alle som registrerer nye firmaer i Brønnøysundregistrene gjøres nå oppmerksomme på plikten til å stille reisegaranti for det tilfellet at de omfattes av loven.

Det kan være mindre byrdefullt å kjøpe en reisegaranti hos et forsikringsselskap enn i en bank, da bankene ofte krever sikkerhet krone for krone for å utstede garantidokumentet. Kontakt Reisegarantifondet for praktiske råd

En pakkereise består av minst to reisetjenester som kjøpes av den reisende til samme reise. En pakkereise trenger ikke inneholde transport.


Dette er reisetjenester (lovens § 6):

a) Persontransport
b) Innkvartering (tak over hodet er i prinsippet nok)
c) Utleie av biler eller store motorsykler
d) Enhver annen turisttjeneste

Innkvartering sammen med enhver annen turisttjeneste er en pakke i lovens forstand. Med turisttjenester menes guidede turer, hvalsafari, nordlysturer, guidede vandre- og skiturer, fisketurer eller leie av fiskebåt, jaktlisens, spaopplevelse, yoga, "mindfullness", fotokurs, malerkurs, hundesledetur, snøscootertur, konserter, teater osv. Det er imidlertid et vilkår at turisttjenesten utgjør "en vesentlig andel av kombinasjonens verdi". For alle praktiske hensyn kan man legge til grunn at turisttjenesten minst må utgjøre 25 % av totalverdien av kombinasjonens verdi for at dette skal være en garantipliktig pakkereise.

Loven definerer også det som kalles "Sammensatt reisearrangement" hvor formidleren av slikt reisearrangement må stille reisegaranti for de tjenestene vedkommende mottar betaling for. Dette er nok likevel foreløpig ikke særlig praktisk relevant for våre medlemmer.

En sammensatt reise består i likhet med en pakkereise av minst to ulike reisetjenester. Forskjellen er at tjeneste nr 2 alltid selges av en annen tjenesteleverandør enn tjeneste nr 1, og at tjenestene betales separat. Dette kan f.eks foregå slik:

1. Man tilbyr hotellovernatting, selger det til kunden og tar imot betaling. Kunden kjøper samtidig som han/hun er på hotellets hjemmeside en nordlyssafari fra et firma som har en link på hotellets hjemmeside, og betaler nordlyssafarien til dette firmaet. Hotellet og leverandøren av nordlyssafarien vil normalt ha en avtale seg imellom hvor begge tjener på «mersalget». Hotellet har da solgt en sammensatt reise og må stille reisegaranti for tjenesten hotellet har mottatt betaling for, altså overnattingen.

2. Man tilbyr hotellovernatting, selger det til kunden og tar imot betaling. Hotellet har innledet et samarbeid med en annen tjenesteleverandør som mottar et «signal» når hotellet har solgt overnattingen, som gir vedkommende tjenesteleverandør en anledning til å sende hotellgjesten et målrettet tilbud etter at kjøpet av hotellovernattingen er gjennomført. Aksepterer hotellgjesten dette nye tilbudet innen 24 timer, har man solgt en sammensatt reise, og må stille reisegaranti for det hotellet har mottatt betaling for. Det skal imidlertid ikke stilles reisegaranti dersom det i slike tilfeller ikke kreves betaling på forskudd.

Pakkereiseloven har flere unntak. Det viktigste unntaket er at pakkereiseloven ikke gjelder for reiser som varer mindre enn 24 timer eller ikke innebærer overnatting.

  • Les Pakkereiseloven her
    Lovens definisjoner finner du i lovens første kapittel mens reglene om reisegaranti ligger i Kapittel 8.

Se også:

Oppdatert 06.03.19

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: