NHO Reiseliv

Innhold

Pakkereiser

Hva er pakkereiser og hvilke konsekvenser har det å være formidler av slike?

Lov om pakkereiser trådte i kraft 1. januar 1996, og ble revidert pr. 1/1-2007:

I utgangspunktet er dette en forbrukerlov som retter seg mot arrangører og formidlere av pakkereiser. Loven favner vidt og mange reiselivsbedrifter vil være omfattet, fordi man lettere defineres som arrangør eller formidler. Man må dessuten være oppmerksom på enkelte andre områder:

Markedsføring og informasjon

Loven gir skjerpede krav til at all informasjon skal være korrekt. Dersom din bedrift er et ledd i en pakkereise, og kunden forventer særlige egenskaper ved din bedrift på bakgrunn av informasjon utarbeidet av/for bedriften, kan mangler ved produktet føre til krav om prisavslag og/eller erstatning. Kunden kan reise kravet overfor formidler eller arrangør, og disse vil i sin tur ha rett til regress (dekning av sine tap) overfor bedriften.

Ofte vil formidler eller arrangør være interessert i at din bedrift undertegner en avtale der det gis omfattende og utvidede rettigheter til regress.

Vær obs!

Ikke undertegn avtaler hvis dere ikke er sikre på rekkevidden. Hvis dere er usikre, foreslår vi at dere selv forlanger følgende begrensning for erstatning i avtalen:

"Hotellets/restaurantens/bedriftens erstatningsansvar er begrenset
til det som følger av alminnelige norske erstatningsregler."

"The company's (the hotel's) liabilty according to this contract
is restricted to what follows from Norwegian laws and regulations".

Ovennevnte vil stort sett være dekkende ettersom et norsk firma alltid vil være forpliktet til å forholde seg til norsk lov.

Hva er en pakkereise?

Dette er det andre forholdet som er meget viktig å være oppmerksom på. Det kan nemlig tenkes at medlemsbedrifter selv vil bli definert som pakkereisearrangør. Loven sier nemlig at en pakkereise er:

  • et på forhånd tilrettelagt arrangement som varer i mer enn 24 timer
  • eller omfatter overnatting som selges/markedsføres til en samlet pris og som minst omfatter to av følgende elementer
  • eller der arrangøren legger opp til at kunden velger ut enkeltelementene selv, men hvor elementene fremtrer som tilpasset til å kombineres:
  • transport
  • innkvartering(unntatt på tog og båt under transport)
  • andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet

Dette innebærer altså at bedriften som annonserer med opphold – inklusive transport og overnatting – er pakkereisearrangør. En pakke med overnatting og skiheiskort vil kunne bli det samme. Bedriften som annonserer med "....muligheter for turer til Briks­dalsbreen", er neppe arrangør.

En pakkereisearrangør er forpliktet til å stille garantier i henhold til Pakkereiseloven for at kunden/forbrukeren i tilfeller av insolvens eller konkurs skal kunne få tilbake innbetalt beløp og være sikret hjemtransport. Det var tidligere slik at garantien som ble stilt ikke omfattet incoming tours. Ved et vedtak i styret i Reisegarantifondet i 2003, er imidlertid dette forandret slik at incoming tours nå omfattes av garantien. Arrangører av incoming tours må stille en garanti på minimum kr. 250.000.

Spørsmål? Kontakt Reisegarantifondet

Vi ber alle våre medlemmer som har spørsmål eller er i tvil om status ta kontakt direkte med Reisegarantifondet.


Viktige dokumenter:

#pakkereiser: Twitter - Instagram
nhoreiseliv.no/pakkereiser

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: