EUs pakkereisedirektiv

EU foreslo i 2013 å endre pakkereisedirektivet.

EUs pakkereisedirektiv er fra 1990. Direktivet dannet grunnlag for Lov om Pakkereiser som ble vedtatt i Norge i 1995. Da var det langt færre reisebestillinger via internett, enn hva tilfellet er i dag. Da bestillermønsteret har endret seg kraftig opp gjennom disse årene, har EU i 2013 foreslått å utvide "pakkereisebegrepet" til også å omfatte følgende:

  • Der kunden via internett selv setter sammen sin reise med f.eks. fly, overnatting og /eller turistopplevelse, og alt faktureres under ett.
  • Der kunden selv via internett bestiller f.eks. en flyreise, avslutter og betaler denne, for deretter å bli henvist til en ny side der kunden kan bestille f.eks. hotellovernatting.

Begge alternativer omfattes av det reviderte "pakkereisebegrepet". For kundens vedkommende vil dette bety en sikkerhet for innbetalte pengebeløp mm i forbindelse med insolvens hos en av avtalepartnerne. Samtidig har kunden krav på den informasjon og rettigheter som Lov om Pakkereiser allerede omhandler.

Endringene er innarbeidet i Lov om pakkereiser. Arrangører av pakkereiser og/eller tilretteleggere av sammensatte reiser må registrere seg i Reisegarantifondet.

Opplysningsplikt og innhold etter ny pakkereiselov av 2018

Forbrukertilsynet er utpekt som tilsynsmyndighet for å sikre at næringsdrivende overholder pakkereiseloven. Tilsynet har sendt ut orienteringsbrev til næringsdrivende som tilbyr sammensatte reiser, samt et brev til de som tilbyr pakkereiser for å sikre at reiseselskapene kjenner til og følger reglene. Les mer og last ned orienteringbrevet på forbrukertilsynet.no

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: