EUs pakkereisedirektiv

EUs pakkereisedirektiv gjelder innenfor alle stater i EU.

EUs pakkereisedirektiv (Pakkereisedirektivet 2015/2302/EU) er fra 1990, og ble i 2015 utvidet til å omfatte følgende:

Mer om EUs pakkereisedirektiv

Formålet med Eus pakkereisedirektiv er å tilpasse regelverket til utviklingen på reisemarkedet, bidra til at det indre markedet fungerer tilfredsstillende og å oppnå et høyt og så ensartet nivå for forbrukervern som mulig.

Regelverket gjelder innenfor alle stater i EU. Landene kan likevel treffe enkelte nasjonale valg, blant annet om angrerett, språkkrav og gjennomføringsansvar for formidler.

Les mer om EUs pakkereisedirektiv på europalov.no

  • Reiser der kunden via internett selv setter sammen sin reise med f.eks. fly, overnatting og /eller turistopplevelse, og alt faktureres under ett.

  • Reiser der kunden selv via internett bestiller f.eks. en flyreise, avslutter og betaler denne, for deretter å bli henvist til en ny side der kunden kan bestille f.eks. hotellovernatting.

Begge alternativer omfattes av det reviderte "pakkereisebegrepet". For kundens vedkommende vil dette bety en sikkerhet for innbetalte pengebeløp m.m. i forbindelse med insolvens hos en av avtalepartnerne.
Samtidig har kunden krav på den informasjon og rettigheter som pakkereiseloven  allerede omhandler.

Endringene er innarbeidet i Lov om pakkereiser. Arrangører av pakkereiser og/eller tilretteleggere av sammensatte reiser må registrere seg i Reisegarantifondet.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: