Nye tips-regler kan gi ekstrakostnader for bedriftene

#005

Illustrasjonsfoto: Per Thrana.

Skattedirektoratet foreslår å pålegge arbeidsgivere plikt til å lønnsinnberette, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for ansatte som mottar tips (drikkepenger).

Endringene foreslås innført fra 2019. Konsekvensene av en slik endring vil i så fall også trolig ha den konsekvens at tips vil gå inn i grunnlaget for feriepenger. Les mer om tips på Skatteetatens nettsider her.

Tips/drikkepenger har hele tiden vært å betrakte som skattepliktig inntekt for mottaker.  Arbeidsgivere har imidlertid kun hatt plikt til å foreta lønnsinnberetning, forskuddstrekk og betaling av arbeidsgiveravgift for prosentlønnet personale, og i så fall da med et tillegg på én prosent av omsetningen.  Øvrig tips har derved i prinsippet vært arbeidsgiver uvedkommende i skatte- og avgiftsmessig forstand.

Skattedirektoratet legger imidlertid nå opp til at arbeidsgivere vil måtte lønnsinnberette tips/drikkepenger fullt ut, noe som medfører at arbeidsgiver i så fall må ha full oversikt over hva den enkelte mottar i tips, både ved betaling med kontanter og kort. Arbeidsgiver vil i så fall også måtte involvere seg fullt og helt i fordelingen av tips. Det vil ikke minst medføre en direkte avgiftsøkning all den tid slik tips går inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

NHO Reiseliv er invitert til å gi en høringsuttalelse i anledning Skattedirektoratets forslag.  I den anledning oppfordrer NHO Reiseliv medlemmer som har kommentarer til forslaget, om å sende disse inn til oss. 

Vi er særlig interessert i de praktiske utfordringer som endringene må antas å medføre, samt gjerne også beregninger på hva dette antas å ha av økonomiske konsekvenser for den enkelte arbeidsgiver.

Kommentarene mottas på post@nhoreiseliv.no og bes merket med «Innspill til høring om tips».

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: