Kvoter og bøtesatser for utførsel av fisk

Utførsel av fisk for gjester som har oppholdt seg ved registrerte turistfiskebedrifter er 18 kilo. Alt over dette anses som fiskesmugling og bøtelegges med 8000 kr pluss 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

  • Det er bare mulig å utføre fisk dersom du har fisket eller oppholdt deg hos en registrert turistfiskebedrift.
  • Utførselskvoten er 18 kilo fisk eller fiskevare.
  • Gjester kan ta med seg kvoten inntil to ganger per år.
  • All utførsel over kvoten anses som fiskesmugling og bøtelegges med 8 000 kroner, og i tillegg 200 kroner per kilo fisk eller fiskevarer.

Fiskesmuglig er både miljø- og økonomisk kriminalitet. Det gjør det vanskelig  å ha god oversikt på ressursuttak fra havet. I tillegg ødelegger det for den seriøse delen av turistfiskenæringen. 

Les mer

 

Hva er en havfisketurismebedrift?

NHO Reiseliv har sammen med sine medlemmer utarbeidet denne definisjonen; bedriften skal tilby overnatting, båtutleie og tilrettelegging for fiske hvor gjeste fisker med stang.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: