Flotte forhold og godt smittevern i bakkene på Hovden

Bilde av  Sture Chr. Bodahl-Pilegård , daglig leder ved Hovden Alpinsenter - foran en av skibakkene

Daglig leder Sture Chr. Bodahl-Pilegård ved Hovden Alpinsenter er NHO Reiselivs utvalgte reiselivsleder denne uken. Foto: Hovden Alpinsenter.

Vinterferien er i gang og Sørlandets største skianlegg, er klar til å ta imot tusenvis av skiglade gjester. Daglig leder Sture Chr. Bodahl-Pilegård melder om flotte forhold. Han forventer godt med besøk, og er godt forberedt når det gjelder smittevern.

Reiselivslederen

Hvem: Sture Chr. Bodahl-Pilegård, daglig leder 

Hvor: Hovden Alpinsenter

Hva: Sørlandets største skianlegg, etablert i 1956

Ansatte: 56 ansatte i vintersesongen. Disse er knyttet til driften av skiheisene, skitrekkene, prepp og drift/vedlikehold

Gjester: Har ca 110 000 gjester gjennom alpinsenteret i løpet av en vintersesong.

Nettside: Hovden alpinsenter

Facebook: @hovdenalpinsenter

Instagram@hovdenalpinsenter

Hvordan er forholdene i bakken i vinterferien?

Vi har flotte forhold i alle nedfarter og skal ha alle heiser og trekk åpne. Anlegget byr på variert kjøring for alle grupper av skiløpere. Flotte løyper for de uerfarne og krevende løyper for de som ønsker litt mer fart og spenning. Det er også flotte frikjøringsområder, men vi anbefaler alle å holde seg innenfor merkede og preparerte løyper.

Hvordan har vintersesongen vært så langt og hvordan blir vinterferien?

Vintersesongen har så langt vært tilfredsstillende med tanke på besøk. De kommende vinterferieukene for Agder og Rogaland vil selvsagt være krevende med tanke på smittevern, men de fleste av gjestene våre har vært hos oss tidligere i sesongen slik at de kjenner godt til våre regler og hvordan vi, i samarbeid med gjesten, tilrettelegger for et godt gjennomarbeidet og sikkert smittevern. Så, ja vi har håp om et godt besøk fra begge fylker i de to kommende ukene.

Hva gjør dere for å ivareta smittevernhensyn?

Vi har etablert et velfungerende system av “køordnere” som gjør at gjestene holder god avstand fra hverandre når de er i bevegelse frem mot heisene og trekkene. Vi etablert allerede i fjor vår en smitteverngruppe som hele tiden analyserer og utbedrer eksisterende tiltak. Det aller viktigste er å ha ansatte ute blant gjestene som veileder og passer på at de forholder seg til våre regler med tanke på smittevern og køordninger. Dette med smittevern er en pågående prosess hos oss og den gjøres i samarbeid med gjesten.

#205

Hovden Alpinsenter er Sørlandets største skianlegg, og daglig leder kan melde om flotte forhold i alle nedfarter. Anlegges holder alle heiser og trekk åpne i vinterferien. Foto: Hovden Alpinsenter.

Hvordan preger koronakrisen Hovden Alpinsenter?

Vi har selvsagt begrensinger i kapasiteten med tanke på fylling av stoler i stolheisene samt på T-kroken. I tillegg så har jo restaurant- og serveringsselskapene våre (selvstendige AS som ligger utenfor Hovden Alpinsenter AS) store utfordringer med tanke på antall gjester og begrensningene som ligger der. Ellers har vi på alpinsenteret økte kostnader med tanke på bemanning i forhold til smittevern.

Hva kommer til å bli den største utfordringen fremover?

Den største utfordringen for Hovden Alpinsenter i tiden fremover er jo selvsagt økonomi. Vi led store tap i omsetning under nedstengingen i mars og april i fjor. Vi har selvfølgelig fått god hjelp av de statlige støtteordningene – men de dekker ikke inn dette tapet. Alle selskapene i konsernet er i den samme situasjonen, der økonomi vil være den største utfordringen det kommende året – inntil tapet er dekket inn. Som alle andre alpinsenter har vi store årlige krav til lovpålagt vedlikehold med tanke på skiheis og skitrekk, samt at vi har en stor eiendomsmasse som skal vedlikeholdes.

#205

Hovden Alpinsenter har et velfungerende system av køordnere, og har etablert en egen smitteverngruppe som hele tiden analyserer og utbedrer eksisterende tiltak. Smittevern er en pågående prosess som gjøres i samarbeid med gjesten. Foto: Hovden Alpinsenter.

Hvilken betydning har Hovden Alpinsenter for lokalsamfunnet, sysselsetting og ringvirkninger?

Hovden Alpinsenter sysselsetter en rekke fastboende i Bykle kommune og jeg vil si at vi er bygdas største arbeidsplass og en viktig bidragsyter til skatteinngang i kommunen. Dette er jo slik det er i en reiselivskommune og gjenspeiler sikkert slik det er ellers i reiselivs-Norge. Hyttefolket er vår viktigste kilde til økonomi og selvsagt er dette besøket helt avgjørende for utviklingen av bygdas næringsliv.

Reiselivslederen

Reiselivslederen er en intervjuserie hvor du blir kjent med spennende ledere i norske reiselivsbedrifter som er medlemmer hos oss. Her finner du de nyeste intervjuene.

Om opplevelsesbransjen

Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst, og er med på å bestemme hvor man reiser. Opplevelse bedriftene bidrar også med å skape ringvirkninger for andre bransjer som blant annet overnatting, restaurant, handel, bilutleie og transport.

Husk smittevern blant de ansatte

På et webinar om smittevern delte NHO Reiseliv og Clarion Hotel The Hub gode erfaringer om smittevern blant ansatte under korona. Se det på nytt her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: