Fra skipsfart og industri til en bydel av opplevelser

Et bilde av grønne trær rundt en kulturscene med en dam i midten

Karpedammen scene på Akershus festning. Foto: Mette Haugland

– Kultur skaper verdier, rent økonomisk, men også fordi kulturens verdier virker på en annen måte som er vanskelig å måle i penger, sier daglig leder i Stiftelsen Akershus Festning.

En man som står foran en vegg i hvit skjorte som smiler

Ole Christian Øen, daglig leder i Stiftelsen Akershus festning. Foto: Privat

Onsdag 21. juni arrangerer NHO Reiseliv debatten “kulturdrevet stedsutvikling – bare tomme ord, eller reell mulighet?” i Drammen, som en del av festivalen Kulturytring. I denne “Reiselivslederen” har vi tatt en prat med en av debattdeltakerne; Ole Christian Øen, daglig leder i Stiftelsen Akershus festning.

For Ole Christian er kulturdrevet stedsutvikling definitivt ikke bare tomme ord. Han brenner for at Oslos befolkning og besøkende til byen skal få en god kulturopplevelse, og mener den kultursatsingen som gjøres på Akershus Festning har bidratt til å skape en ny bydel av opplevelser – et område som før var lite tilgjengelig for folk flest.

Hvorfor er denne debatten viktig?

– Kultur skaper verdier, rent økonomisk, men også fordi kulturens verdier virker på en annen måte som er vanskelig å måle i penger. Den gir intellektuell og emosjonell kapital, som er viktig for samfunnsdeltagelsen. Det er et perspektiv som er underspilt, og som er en viktig faktor å måle. Her må kulturaktører, politikere og økonomer spille sammen og finne gode verktøy for å måle resultat, sier Ole Christian.

Det finnes for lite forskning på verdien av kultur og hvilke ringvirkninger det gir. Det er for lite, konkrete tall, og da tas det ikke på alvor av de som gir penger

Ole Christian Øen

– Jeg brenner for at vi skal utvide rommet for kulturopplevelser

Ole Christian har bakgrunn som frilanser, regissør, produsent og prosjektleder for ulike kulturarrangementer. Som daglig leder for SAKK, Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur, har han en ambisjon om å gjøre Karpedammen scene til en arena for kulturopplevelser for nye publikumsgrupper:

– Jeg brenner for at vi skal utvide rommet for kulturopplevelser. Vi vil nå ut til barn og unge, og folk som ikke har den historiske konteksten til stedet. Vi vil øke nysgjerrigheten på historien som Akershus Festning rommer, og dermed også gi større innsikt i lokal, nasjonal og nordisk historie. Vi må vite hvor vi kommer fra for å forstå vår samtid. Vi bruker Festningen som kulisse, og i vårt vandreteater, får man en unik sjanse til å forestille seg hvordan det var å leve i Oslo fra 1300-tallet frem til omtrent i dag, forteller Ole Christian.

– Den gripende sluttscenen er dessverre blitt aktuell i dagens Europa, der skyggene fra en stormakts despot igjen truer. Rammen blir ekstra sterk, når man vet at det, rett bakenfor der scenen utspilles, faktisk skjedde krigsforbrytelser, for ikke mer enn 80 år siden, fortsetter Ole Christian.

Et senter for opplevelser i en bydel som før var lite tilgjengelig

Det er mye forskjellig man kan oppleve på Akershus Festning, og det gir store ringvirkninger:

– Vi har et vidt spekter av aktiviteter, Forsvarets Stabsmusikkorps har konserter, det er ulike arrangementer som kan oppleves, ikke bare tetater. Vi har Forsvarsmuseet, Hjemmefrontmuseet, Slottskirken, salene på slottet og de flotte omgivelsene som ligger der. Alt dette er en unik helhet som alle kan oppleve.  Akershus Festning er og blir Oslos hjerte, det er her den «moderne hovedstaten» springer ut, og gir Oslo perspektiver. Fra vollene kan du se signalbyggene, som Operaen, Deichmann og det nyte Nasjonalmuseet, du ser Rådhuset, der Kulturpolitikken legges.

– Vi er en naturlig del av den nye utviklingen av områdene som før var forbeholdt skipsfart og industri, som nå forvandles til et senter for opplevelser i en del av byen som før var lite tilgjengelig. Det gir store ringvirkninger. Vi trekker mange tusen mennesker hit hvert år, som bor på hoteller i byen og spiser på restaurantene i nærheten. Enda viktigere er det at de får en kulturopplevelse i Oslo som frister til mer, avslutter Ole Christian.

Oppfordrer til å melde seg på: Viktig å holde seg oppdatert på hvilke muligheter kultur gir

Debatten "Kulturdrevet stedsutvikling – bare tomme ord, eller reell mulighet? arrangeres onsdag 21. juni på Union Scene. Les mer og meld deg på her.

– Jeg oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på dette arrangementet. Det er viktig å holde seg oppdatert på hvilke muligheter kultur gir, både med tanke på å tiltrekke seg enda flere gjester, og hvilken betydning det har for destinasjonen og besøksopplevelsen. Jeg gleder meg til å samles i Drammen på årets store begivenhet for kultur-Norge, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Reiselivslederen

Reiselivslederen er en intervjuserie hvor du blir kjent med spennende ledere i norske reiselivsbedrifter som er medlemmer hos oss. Her finner du de nyeste intervjuene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: