NHO Reiseliv med flere krav til kommunal- og distriktsministeren

Publisert

NHO Reiselivs fagdirektør for næringspolitikk Ole Michael Bjørndal og administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold hadde flere viktige saker å ta opp med kommunal- og distriktsministeren. Foto: NHO Reiseliv

Denne uken hadde NHO Reiseliv møte med kommunal- og distriktsministeren om viktige saker for reiselivet. Forslag om innstramminger på innleie og den krevende strømsituasjonen var blant temaene som ble tatt opp på møtet.

Da administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, møtte Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 8. august, var hennes viktigste budskap at reiselivet er kommunens beste venn:  

— Reiselivet gir viktige skatteinntekter, skaper jobber og gode og attraktive kommuner. Næringen har enorm betydning for innbyggernes trivsel, bolyst og verdiskaping. Det er hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende. Å satse på reiseliv kan hindre fraflytting fra særlig distriktskommuner som sliter med å holde på sine innbyggere, sier Krohn Devold.  

Hun legger til at det er flere saker som er viktige for reiselivet fremover og som myndighetene må ta tak i for at reiselivet skal kunne være “kommunens beste venn”:  

Innstramminger på innleie vil ramme reiselivet

Regjeringens forslag om innstramminger i bruken av innleie innebærer blant annet at det blir forbudt å leie inn arbeidskraft utover rene vikariater med mindre bedriften er bundet av en landsomfattende tariffavtale. Regjeringen foreslår altså å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter som inkluderer prosjekt- og sesongarbeid.  

– For reiselivet vil dette være et stort hinder fordi næringen kjennetegnes av sesongsvingninger. Mange bedrifter har perioder hvor behovet for arbeidskraft er stort, mens det i andre perioder er roligere eller kanskje helt stengt. For å tilpasse svingningene må de raskt kunne oppbemanne, men det kan være vanskelig å rekruttere ansatte for en kort periode, særlig ute i distriktene. Det er nødvendig å justere forslaget slik at vi sikrer tilgangen til arbeidskraft i sesong og ved større arrangementer, sier Krohn Devold. Les mer her.  

Forslag om skattlegging av privat konsum i selskap

NHO Reiseliv frykter at regjeringens skatteforslag vil ramme mange små- og mellomstore reiselivsbedrifter i distriktene. I verste fall vil skattenivået bli høyere enn sesonginntjeningen.  

– Mange aktører har helikopter eller taxibåter som brukes i den sesongen kunden er der. Dette er eiendeler som er sentrale for selskapets drift, og som kun brukes her. Mange av disse virksomhetene er familieeide, og rammes helt urimelig av forslaget da eiendelene nå vil regnes som private. Forslaget bør derfor justeres dersom det skal treffe etter formålet og avgrenses bedre mot næringsmessig bruk av de aktuelle formueobjektene, sier Krohn Devold. Les mer her.S

Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre 

Mange særlig små og mellomstore reiselivsbedrifter sliter på grunn av skyhøye strømutgifter. NHO Reiseliv frykter det kan føre til en ny runde med permitteringer i reiselivet:  

Først var de ansatte permittert i to år på grunn av pandemien, da er det trist å kunne miste arbeidsplasser som følge av strømprisene til bedriften. Vi ber staten betale tilbake en liten ande av den superprofitten staten har tjent på bedriftenes skyhøye strømregninger, sier Krohn Devold. 

Les hele notatet som ble overrakt Kommunal og distriktsminister på møtet her. 

Lønnsstøtte og reiselivsmoms

Andre saker som også ble diskutert var lønnsstøtte-saken; at mange bedrifter faller utenfor ordningen. Les mer her.

Senterpartiets løfte om en varig lav reiselivsmoms på 8 prosent ble også tatt opp, og her understreket NHO Reiseliv-direktøren viktigheten av et lavt skattenivå og forutsigbare rammebetingelser for næingen. 

Viktige saker for å sikre at reiselivet forblir kommunens beste venn

Reiselivet gir viktige skatteinntekter, skaper jobber og gode og attraktive kommuner. Skal reiselivet vokse, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Matbransjen samlet i Sandefjord

    Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

  2. Minstelønnssatser fra 1. april 2024

    Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv har vedtatt meklingsforslagene. Dette innebærer at de tariffbundne bedriftene nå kan iverksette årets lønnsreguleringer. Logg inn og last ned satser og viktig informasjon her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: