NHO Reiseliv kritisk til forslag om innstramminger i bruken av innleie

Regjeringen har sendt på høring en rekke forslag til innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. Innstramningene vil få negative konsekvenser for mange reiselivsbedrifter.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

Forslagene om innstramminger i bruken av innleie innebærer blant annet at det blir forbudt å leie inn arbeidskraft utover rene vikariater med mindre bedriften er bundet av en landsomfattende tariffavtale. Regjeringen foreslår altså å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter som inkluderer prosjekt- og sesongarbeid. Les NHOs høringssvar her.

De nye reglene vil i tre i kraft fra 1. april 2023, med overgangsregler på noen områder. Regjeringens egen pressemelding om endringene kan leses her.

— For reiselivsnæringen vil dette være et stort hinder fordi næringen kjennetegnes av sesongsvingninger. Mange bedrifter har perioder hvor behovet for arbeidskraft er stort, mens det i andre perioder er roligere eller kanskje helt stengt. For å tilpasse svingningene må de raskt kunne oppbemanne, men det kan være vanskelig å rekruttere ansatte for en kort periode, særlig ute i distriktene. Derfor er flere avhengige av å kunne leie inn fra et bemanningsbyrå, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

— Dette vil også ramme de store konferansehotellene og restaurantene som er avhengige av innleie av arbeidskraft for å gjennomføre større arrangement som banketter, konferanser og landsmøter. Regjeringens innstramninger truer den fleksibiliteten disse bedriftene er helt avhengige av for å kunne gjennomføre disse arrangementene. Dette er viktige arrangement som har stor betydning for bedriftenes bunnlinje, og nå risikerer vi at de ikke lenger kan tilby dette til kunder som spør, fortsetter NHO Reiseliv-direktøren.  

— Blir enda vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft  

Regjeringens forslag vil gjøre det vanskeligere å rekruttere kompetent arbeidskraft, frykter HR-ansvarlig i restaurantkjeden Heimgruppen:  

Dafina Pireva Gjata, HR-ansvarlig i restaurantkjeden Heimgruppen. Foto: Per Heimly.

Forslaget kommet på helt feil tidspunkt hvor vi kjenner på ettervirkningene av pandemien. Det er vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, og med de små marginene vi har, er det ikke mulig å ansette for mange ved sesongvariasjon. Dette vil føre til at bedrifter ikke vil få nødvendig kompetanse, som igjen vil påvirke både salg og kvalitet. Jeg er redd det blir mer oppbemanning, nedbemanning og permitteringer ettersom markedet svinger, sier Dafina Pireva Gjata. 

Risikerer redusert kapasitet og tap av arbeidsplasser 

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført i februar 2022 blant 551 reiselivsrespondenter svarer flere enn 4 av 10 (42 prosent) at adgangen til innleie av personell er viktig for å sikre en bærekraftig økonomisk drift. Flere enn 1 av 3 (36 prosent) har hatt behov for innleie av personell fra bemanningsbyrå tidligere. Undersøkelsen bekrefter at endringene vil kunne få svært uheldige konsekvenser for mange reiselivsbedrifter:  

  • 22 prosent sier det vil hindre bedriften i å kunne tilby større arrangement  
  • 24 prosent vil få redusert kapasitet til å ta imot gjester  
  • 22 prosent vil få redusert lønnsomhet  
  • 5 prosent melder om risiko for avvikling av bedriften  
  • 10 prosent melder om økt bruk av permittering  
  • 19 prosent vil måtte senke aktivitetsnivået ved å si nei til oppdrag  
  • 12 prosent melder om tap av arbeidsplasser  

— Forventer at regjeringen lytter til næringslivet  

NHO Reiseliv-direktøren understreker at NHO jobber aktivt for et seriøst og organisert arbeidsliv, og at faste ansettelser er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig er det helt nødvendig med andre tilknytningsformer for å imøtekomme behovet for midlertidig arbeidskraft:   

— Dette er radikale endringer som vil gjøre det ekstremt vanskelig for mange reiselivsbedrifter. Reiselivsnæringen har allerede store utfordringer med å få tak i nok ansatte, og dette forverrer situasjonen ytterligere og bidrar samtidig til at muligheten til gjenreisning etter pandemien blir redusert, fortsetter Krohn Devold.  

— NHO mener utredningsinstruksen ikke er fulgt i denne saken og at konsekvensene er mangelfullt utredet for bedrifter/arbeidsgivere både på innleiesiden, og for bemanningsforetak. Vi forventer at regjeringen lytter til næringslivet og legger de mest dramatiske forslagene bort. Om regjeringspartiene har ment det de har sagt om viktigheten av reiselivet fremover, kan de ikke i samme åndedrag innføre tiltak som dramatisk forverrer rammebetingelsene, avslutter Krohn Devold.  

Les NHOs høringssvar om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak her.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Deltakerne i Nordisk mesterskap er klare

    Kokkelaget fra Spiseriet/Stavanger konserthus og servitørlærlingene fra Brasserie France vant sine klasser under ASKO Servering Norgescup i helgen. Lagene skal nå representere Norge i Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Helsinki i april.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: