– Samholdet har trygget bransjen

En kvinne med stort smil i  førersetet i en båt. Foto.

– For oss som lever av utenlandske turister har det vært et veldig tøft år. Vi tok opp lån, solgte båter og flere eiendommer for å overleve. Veldig mange andre i reiseliv og servering har måtte ta lignende grep, og det vil ta tid å komme seg tilbake, sier Mona Jacobsen Saab. Foto: Big Fish Adventure. Foto: Big Fish Adventure

Mona Jacobsen Saab er optimistisk på vegne av reiselivet i tiden fremover, men advarer mot å tro at de dype sporene etter krisen vil forsvinne over natten etter gjenåpningen.

På Sørøya i Finnmark, et av Europas mest anerkjente turistfiskesteder, har Mona Jacobsen Saab og familien bygget opp Big Fish Adventure, et fantastisk havfiskekonsept som også inkluderer overnatting i Hasvik Hotel & Housing. Hun har opplevd dårlige tider før, for det var under en krise i fiskerinæringen at hun og andre lokale aktører gikk sammen for å etablere havfisketurisme på Sørøya.

På Sørøya i Finnmark, et av Europas mest anerkjente turistfiskesteder, har Mona Jacobsen Saab og familien bygget opp Big Fish Adventure, et fantastisk havfiskekonsept som også inkluderer overnatting i Hasvik Hotel & Housing. Foto: Richard Larsson, Big Fish Adventure.

– Under krisen innså vi at tettere samarbeid var løsningen for vår bedrift, og det er en lærdom jeg har husket på under hele pandemien. Alle NHO Reiselivs medlemsbedrifter har fått stor uttelling av å være en del av et større fellesskap det siste året. Vi har fått større gjennomslag og bedre støtteordninger som følge av samarbeidet. Ikke perfekte ordninger, men mye bedre enn hva hver enkelt bedrift eller konsern kunne fått til alene, sier Saab.

Hun trekker også frem hvor synlige NHO har vært som talsperson for bransjen, og de gunstige innkjøpsordningene for medlemsbedrifter i NHO Reiseliv innkjøpskjeden.

Har satt dype spor

NHO Reiselivs president har jobbet hele livet i reiselivet. Nå som hun vender blikket fremover etter krisen, er hun spesielt opptatt av å formidle at det vil ta tid for næringen å komme seg helt tilbake til 2019-nivå.

– For oss som lever av utenlandske turister har det vært et veldig tøft år. Vi tok opp lån, solgte båter og flere eiendommer for å overleve. Veldig mange andre i reiseliv og servering har måtte ta lignende grep, og det vil ta tid å komme seg tilbake. Den økonomiske situasjonen er for de aller fleste bedriftene drastisk forverret. Økt gjeldsbelastning, redusert omsetning, oppspiste reserver og egenkapital har gjort bedriftene mindre robuste og vil gjøre hverdagen tøffere fremover. Selv om dette er en bransje full av optimister, er det viktig at omverden har et realistisk bilde av hvor hardt reiseliv ble truffet av korona, sier hun.

Det mangler ikke på eksotisk fangst hos Big Fish Adventure på Sørøya.  Mona Jacobsen Saab er optimistisk på vegne av reiselivet i tiden fremover, men advarer mot å tro at de dype sporene etter krisen vil forsvinne over natten etter gjenåpningen. Foto: Big Fish Adventure.

Engasjement på heltid

Mona har vært styreleder i NHO Reiseliv siden mai 2020, sittet i styret siden 2019, og ble nylig også valgt inn i NHOs hovedstyre. Å forklare det store engasjementet er ikke vanskelig, for det som skjer i reiselivet setter tydelige spor i hverdagen. På Sørøya i Vest-Finnmark, der hun er født og oppvokst, er fisketurismen den største næringen etter fiskeri og foredling. Hvis det går dårlig med reiselivsnæringen, påvirker det i stor grad hele lokalsamfunnet.

– At vi har stått i fare for å miste store deler av reiselivsbransjen, ville påvirket hele samfunnet vårt. Bransjen står for arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet og sikrer bolyst, puls og levende lokalsamfunn. Slik er det både i by og bygd. Men nå er reiselivet endelig på vei tilbake som en viktig vekstnæring, og det betyr at det vil dukke opp spennende jobbmuligheter for de som vurderer å satse på reiselivsbransjen. For igjen, vi er næringen som skaper arbeidsplasser, puls og lys i husan rundt om i det ganske land. Derfor engasjerer jeg meg i dette arbeidet, avslutter NHO Reiselivs president.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: