Høringssvar endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Vedlagte dokument ble sendt Klima- og miljødepartementet 6. mars 2020, og redegjør for NHO Reiselivs kommentarer til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

NHO Reiseliv viser til høringsnotat fra og takker for muligheten til å komme med innspill. I vedlagte brev finner du våre kommentarer til endringene i loven og forskriften som sendt på høring. 

 

Se også: Motorisert ferdsel

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder
En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
  • Dagny Øren
  • Bransjesjef

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: