Motorisert ferdsel i norsk natur

Bærekraft er viktig for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. NHO Reiseliv er opptatt av å sikre bærekraften og ta våre på våre naturressurser.

Norsk reiseliv er basert på naturopplevelser og friluftsaktivitet. 

Motorferdsel i utmark og vassdrag: Endringer i regelverket

Motorferdselloven ble innført i 1977, senere er det vedtatt enkeltstående endringer i regelverket.

3. september 2021 ble Motorferdsellovutvalget nedsatt. Dette et et offentlig utvalg som skal gjennomgå og foreslå endringer i regelverket om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. I tillegg har Klima- og miljødepartementet nedsatt en referansegruppe som kan bistå lovutvalget med kunnskap og innspill. Les mer om referansegruppen her.

Vi ønsker dine innspill

NHO Reiseliv er representert i referansegruppen. Utvalget skal avgi utredningen i form av en Norsk Offentlig Utredning (NOU) innen 1. desember 2023. Vi setter stor pris på innspill fra deg som driver reiselivsbedrift og blir påvirket av regelverket.

Send innspill til regelverket for motorferdsel i utmark og vassdrag

NHO Reiseliv tar imot innspill om din bedrifts erfaringer og behov når det gjelder motorferdselregelverket.

  • Hva fungerer bra?
  • Hva bør endres?
  • Hvilke behov ser dere kan komme fremover i tid?
  • Har du tips til statistikk, rapporter, undersøkelser som kan bistå med å øke kunnskap fra reiselivet?

Send dine innspill til bransjeansvarlig Dagny Øren i NHO Reiseliv

 

Se også:

Dokumenter og innspill til myndighetene

  1. Høringssvar til førerkortforskriften om førerrett for snøscooter

    NHO Reiselivs høringssvar til foreslåtte endringer i førerkortforskriften om førerett for snøscooter for personer uten fast bopel i Norge

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: