NHO Reiseliv lanserer fersk klimarapport på Reiselivets store bransjedag

Publisert

Bærekraftig ferie

GRØNNE TILTAK: I den ferske klimarapporten diskuteres ulike retningsvalg og tiltak næringen må ta for å redusere sine klimagassutslipp.

Hva er status og hva må til for at reiselivet skal redusere sine klimagassutslipp? Her kommer en liten smakebit på NHO Reiselivs ferske klimarapport.

NHO Reiseliv har fått utarbeidet en klimarapport som lanseres på «Reiselivets store bransjedag» 8. november. Rapporten er utarbeidet av analysebyrået Stakeholder og gir en analyse av norsk reiselivs klimagassutslipp; hva er status og hvilke retningsvalg og tiltak må næringen ta for å redusere sine klimagassutslipp?

ANALYSE: Svein Thompson, seniorpartner i Stakeholder, gir en analyse av norsk reiselivs klimagassutslipp. Foto: Morten Brakestad.

Klimaeffekten av «Fit for 55» vil akselerere etter 2030  

Rapporten gir en framskrivning av hvordan en rekke sannsynlige politiske tiltak vil kunne bidra til å redusere klimagassutslipp knyttet til reiseliv. Blant annet vil EUs klimapakke «Fit for 55», lagt frem i juli 2021, påvirke fremtidige CO2-utslipp fra reiselivet betraktelig – dersom det blir vedtatt. Det er foreslått at passasjerskip og cruiseskip skal innlemmes i EUs kvotehandelssystem der luftfarten er allerede. 90 prosent av klimagassutslippene knyttet til reiseliv vil bli regulert - dersom denne delen av reiselivet innlemmes i kvotesystemet. 

— Ifølge våre framskrivninger vil klimagassutslippene knyttet til norsk reiseliv øke med fem prosent frem til 2030, men falle med 61 prosent frem til 2050. Hovedårsaken til den videre utslippsveksten er at cruise vil få en betraktelig utslippsøkning frem til 2030. Klimaeffekten vil imidlertid akselerere etter 2030. Grunnen til det er at det er lagt opp til en forsiktig innfasing av bærekraftig drivstoff frem til 2030 for å gi industrien tid til å bygge opp tilstrekkelig stor produksjon av bærekraftig drivstoff, sier Svein Thompson, seniorpartner i Stakeholder.  

Gir konkrete anbefalinger om hva som må til for å kutte utslipp  

I tillegg til EUs «Fit for 55» pålegger klimaloven Norge å kutte CO2-utslipp med 50-55 prosent innen 2030. På “Reiselivets store bransjedag” vil Svein Thompson peke på en rekke tiltak næringen kan iverksette for å bidra til Norges mål om å redusere sine utslipp:  

— Aktuelle tiltak kan være å øke andelen reisende som tar tog, redusere veksten i cruise-aktivitetene og spisse seg mot markeder med turister som har lange opphold, sier Thompson. 

Rapporten viser at veksten i CO2-utslipp fra transport knyttet til ferie og fritidsreiser har økt med 21 prosent mellom 2012 og 2019. Cruise står for den største prosentvise veksten, mens den nominelle utslippsveksten over perioden er størst fra luftfarten. CO2-utslipp fra cruise har økt med 60 prosent, mens utslippene fra luftfart har økt med 20 prosent i denne perioden.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Oppdaterte tall om norsk reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: