Plattformselskaper må vise kortene

Plattformselskaper som Airbnb må bli pålagt å rapportere både overnattingsstatistikk og skattedata, mener NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman og Wikimedia Commons.

Det er på tide at rapporten fra delingsøkonomiutvalget tas ordentlig ut av skuffen.

NRK Dagsrevyen hadde 13. november et innslag om leiligheter i Damgårdsveien i Bergen som kjøpes opp og drives som hotell. Virksomheten skaper stor frustrasjon hos naboene.

Denne måten å leie ut leiligheter på via digitale plattformer omtales som plattformøkonomi eller delingsøkonomi, og har skutt fart de siste årene. Kjente plattformer innen overnatting er Airbnb, Hotels.com, Expedia med flere. I flere europeiske storbyer og i USA har den enorme veksten i utleie via plattformselskaper skapt store konflikter mellom besøkende og lokalbefolkningen. Flere steder har reguleringsbestemmelser kommet som følge av klager fra lokale beboere, ikke konkurrerende hoteller.

Må kartlegge faktisk omfang

I Bergen etterlyser Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, sterkere virkemidler både juridisk og økonomisk for å kunne regulere utviklingen.

Ingen vil at Norge skal komme dit at lokalbefolkningen tar til gatene for å protestere mot aktører som Airbnb. For å unngå det må regjeringen tydeligere på banen. Første bud er å få oversikt over det faktiske omfanget av utleie.

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å fjerne skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Det er en oppfølging av ett av tiltakene som det regjeringsutnevnte delingsøkonomiutvalget foreslo i sin rapport av januar i år. Avvikling av skattefritaket kan være en start på å få oversikt over omfanget av utleie via plattformer som Airbnb. Samtidig mener NHO Reiseliv at vi trenger en mye mer offensiv politikk fra regjeringen på dette området. Det innebærer å ta rapporten fra delingsøkonomiutvalget ordentlig ut av skuffen. Det aller viktigste tiltaket som utvalget foreslår, er å innføre opplysningsplikt for plattformselskapene både når det gjelder overnattingsstatistikk og skatt. Kun ved å få full oversikt over omfanget kan vi sikre riktig skatteinnbetaling.

Avhengig av harmoni mellom lokalbefolkning og besøkende

At aktører kjøper opp leiligheter og driver dem som hotell, påvirker langt flere enn hotelleiere og reiselivsnæringen. Det påvirker også lokalsamfunnene. Beboere i Damsgårdsveien i Bergen sier hotelldriften i nabolaget går utover sikkerhetsfølelsen deres og skaper et dårligere bomiljø.

I Bergen var det i 2016 registrert 1900 Airbnb-verter. Til sammenligning var det 4500 hotellrom i byen ved utgangen av samme år. Altså er nesten hvert tredje kommersielle rom i Bergen utleid via Airbnb, og da er ikke aktører fra andre plattformer tatt med.

Skal reiselivet vokse som næring, er vi avhengig av harmoni mellom lokalbefolkning og besøkende. En slik harmoni kan først oppnås når vi ser det fulle omfanget av reiselivsnæringen, og kan planlegge deretter. Derfor må myndighetene ta affære og ikke la en stadig voksende del av næringen fortsette å leve i skyggen av offentlige registre.

Leserinnlegg i Bergens Tidende 16. november 2017 av administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: