NHO Reiseliv gir full støtte til forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper

Publisert

Illustrasjonsfoto delingsøkonomi

Kun ved å få full oversikt over omfanget av utleie kan vi sikre riktig skatteinnbetaling, mener NHO Reiseliv. Foto: Unsplash.

NHO Reiseliv stiller seg fullt og helt bak Finansdepartementets forslag om at formidlingsselskaper skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene.

Forslaget fra departementet ble sendt på høring 20. mars og hadde høringsfrist 1. juni.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold mener lovforslaget kan bli et viktig gjennombrudd i arbeidet med å få mer skattemessig likebehandling av etablerte overnattingsaktører og nye aktører som Airbnb.

– Vi har understreket at aktører som Airbnb bidrar til et positivt mangfold i overnattingstilbudet til turistene, men vi har i flere år poengtert at det er viktig at inntektene skattlegges slik de skal i henhold til skattereglene. Vi er glad for at våre innspill er lyttet til. En slik lov om automatisk innberetning av Airbnb-inntekter til Skatteetaten er et forslag som er helt i tråd med det vi har bedt om, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv skriver følgende i sitt høringssvar, som ble sendt 31. mai.

– Vi er meget positive til Finansdepartementets forslag. I 2016 ga NHO Reiseliv innspill til Delingsøkonomiutvalgets arbeid, og i dette innspillet la NHO Reiseliv vekt på at det må være «skattemessig likebehandling av nye og etablerte aktører, det vil si at aktørene må betale skatter og avgifter. Det innebærer at aktørene på forespørsel/spesifikasjon fra norske skattemyndigheter må rapportere skattedata fra utleierne. Forslaget som Finansdepartementet nå har på høring, er således i tråd med de anbefalinger NHO Reiseliv har gitt, og vi gir vår fulle anbefaling til den foreslåtte lovendringen.

Les høringssvaret i sin helhet

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: