Forespørsel om å vurdere en halvårlig justering av insentivordningen

NHO Reiseliv og flere aktører ber regjeringen justere rammen for filminsentivordningen for å sikre en økt forutsigbarhet for bransjen.

Ved etableringen av Insentivordning for film- og serieproduksjoner, som følge av Filmmeldingen – en framtidsrettet filmpolitikk, anmodet Familie- og kulturkomiteen regjeringen om å vurdere behov for å justere rammen for ordningen i revidert budsjett.

En komité bestående av Stiftelsen den nasjonale filmkommisjonen, Norsk Industri, Filmforbundet, LO, VIRKE, Produsentforeningen, VIRKE Reiseliv, NHO Reiseliv, Vestnorsk filmkommisjon, Oslo filmkommisjon, Midgard filmkommisjon og Nordnorsk filmkommisjon ber regjeringen vurdere om det kan være behov for å justere rammen i revidert nasjonalbudsjett for å sikre en økt forutsigbarhet for bransjen.

I en tid der det er behov for å sikre arbeidsplasser og konkurransekraft, både i distriktene og sentralt, håper vi at statsråden tar grep og følger opp intensjonen i filmmeldingen.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: