Høie vil endre fireårsgrense for skjenkebevillinger

Publisert

Helse- og omsorgsdepartementet går inn for en lovendring som gjør at serveringsbedrifter kan slippe å søke om ny skjenkebevilling hvert fjerde år.

I dag sier alkoholloven at serveringsbedrifter maksimalt kan få skjenkebevilling i fire år, og at bevillingen automatisk bortfaller 30. juni i året etter et kommune- og fylkestingsvalg.

NHO Reiseliv mener at om en bedrift først har fått skjenkebevilling, og virksomheten ikke bryter alkohollovens bestemmelser, er det lite hensiktsmessig at bedriften må søke på nytt hvert fjerde år.

To alternativer

Forslaget til endring av alkoholloven, som Helse- og omsorgsdepartementet sendte på høring 11. februar, inneholder to alternativer.

Alternativ 1: Fireårsregelen beholdes som hovedregel, men kommunen kan gi unntak og la bevillingen løpe videre uten ny behandling.

Alternativ 2: Kommunale bevillinger løper inntil videre, men kommunen kan bestemme at de likevel skal behandles på nytt.

– For serveringsnæringen er det helt klart alternativ 2 som tilfredsstiller vårt behov og som vil skape størst forutsigbarhet. De lokale myndighetene vil i like stor grad som tidligere ha muligheten til å frata en bedrift skjenkebevilling ved regelbrudd. Vi håper Stortinget vil støtte den linjen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Gledelig at ministeren ønsker lovendring 

–  NHO Reiseliv har jobbet med denne saken over lang tid, og det er svært gledelig at helse- og omsorgsminister Bent Høie nå ønsker en lovendring som forenkler og gjør det mer forutsigbart for både bedriftseiere og ansatte i serveringsnæringen, sier Krohn Devold.

– Med en tidshorisont på kun fire år er det krevende å skaffe finansiering. I tillegg fører det til at potensielle investorer vegrer seg for å etablere seg i næringen. Ansatte har i realiteten ikke en sikker jobb mer enn i fire år av gangen, og kan sies å være ansatt på åremål slik loven er i dag, legger hun til.

– Sparer tid og penger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varslet allerede i mars i fjor at han vil se nærmere på endringer i fireårsbestemmelsen som reduserer byråkratiet og usikkerheten for næringen.

– I og med at neste kommunevalg er i 2015, er fristen for neste fornyelse av kommunale bevillinger 30. juni 2016. Jeg tar sikte på at det før neste fornyelse skal være avklart hvilke regler som skal gjelde for bevillingsperiode og fornyelser, svarte Høie på et skriftlig spørsmål fra Venstres Sveinung Rotevatn.

– Det er avgjørende at lovendringen kommer nå ettersom den nåværende bevillingsperioden går ut i juni 2016. Dette er det rette tidspunktet for å få på plass et nytt system som både vil spare det offentlige og bedriftene tid og penger, sier Krohn Devold.

– Regelendringen frigjør ressurser i kommunene som vi håper kan brukes på bedre veiledning av bedriftene og opplæring av kontrollørene. Det vil igjen gi bedre kontroller, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: