Reiselivet venter utålmodig på ESA-avklaring om hoteller og formuesskatt

Publisert

Kristin Krohn Devold

– Frittstående hotell har store utfordringer med økt verdsetting og dermed økt skattlegging av bygningsmasse, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold (innfelt). Foto: Losby Gods og Oda Hveem.

For over et år siden lovet regjeringen verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og andre overnattingssteder. Reiselivet har flere ganger etterlyst fortgang, og får nå støtte fra lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Verdsettelsesrabatten ble varslet i stortingsmeldingen om reiseliv, som kom i mars 2017. Forslaget fikk støtte fra både Venstre, KrF og Senterpartiet, og Stortingets flertall vurderte rabatten til å «være et viktig bidrag til vekst og utvikling for reiselivsnæringen over hele landet.»

I statsbudsjettet for 2018 ble det lovet at Finansdepartementet ville gå i dialog med ESA for å avklare hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. Videre skulle departementet komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.

Vil ha avklaring

15 måneder etter at reiselivsmeldingen ble lansert, er det fortsatt ikke avklart om verdsettelsesrabatten kan innføres. NHO Reiseliv har flere ganger etterlyst handlekraft og avklaring rundt dette spørsmålet.

1. juni stilte lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP) om tematikken:

Hvordan har dialogen med ESA om verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen for norskeide hoteller og overnattingssteder gått, og kan statsråden bekrefte at en verdsettelsesrabatt er mulig å innføre i Norge slik regjeringen har lovet reiselivsnæringen?

Finansministeren har svart på spørsmålet. NHO Reiseliv vil følge opp svaret med Næringsdepartementet.

Mange har fått skatteøkning

– Norskeide hoteller må, i motsetning til utenlandskeide, betale den særnorske skatten på norsk eierskap, formuesskatt. På tross av hva man skulle tro basert på den politiske debatten om skattelette, har ikke hoteller fått noen skattelette de siste årene. Den økte verdsettingen av næringseiendom har faktisk gitt mange en stor skatteøkning. Dette problemet har regjeringen sagt at den vil gjøre noe med ved å gi skattelette i form av en såkalt verdsettelsesrabatt på formuesskatt til disse hotellene. Dette løftet kom i forbindelse med lanseringen av reiselivsmeldingen i mars 2017. Det er nå over 15 måneder siden, og fortsatt er ikke rabatten innført. Problemet er imidlertid ikke borte: Frittstående hotell har store utfordringer med økt verdsetting og dermed økt skattlegging av bygningsmasse. Dette må de betale uavhengig av om de har overskudd eller ikke, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: