Sommerhilsen til frittstående og historiske hoteller fra Kristin Krohn Devold

NHO Reiseliv mener formuesskatten bør fjernes helt.

 1. Møte med politikere om kompensasjonsordningen

  NHO Reiseliv har vært i møte med flere partier og gitt innspill om viktigheten av å justere kompensasjonsordningen. Vi forventer at alle bedrifter som er rammet av smitteverntiltak får støtte så lenge tiltakene gjelder, ikke bare de bedriftene som går med underskudd.

NHO Reiselivs og NHOs primære standpunkt er at formuesskatten bør fjernes helt. Dersom dagens modell skal bestå, bør nedtrapping skje gjennom satsreduksjon.

Det er flere gode grunne til at formueskatten må fjernes, og nedenfor har vi listet opp noen av disse.

 1. Selv om formuesskatten begrunnes med fordelingshensyn er det likevel slik at formuesskatten rammer hundretusenvis av eiere av små- og mellomstore bedrifter over hele landet. Fordelingsvirkningen veier ikke opp for det samfunnsøkonomiske tapet som forårsakes av reduserte investeringer.
 2. Ulike formuesverdier beskattes helt ulikt. Svært skjeve verdsettingsregler vrir ressursbruken bort fra det som er samfunnsøkonomisk optimalt. Det gir for høye investeringer i bolig, eiendom, kunst, biler, båter og annen uproduktiv kapital og for lave investeringer i bedriftene.
 3. Virksomhetens egenkapital svekkes. Skatten reduserer investeringer på grunn av høy marginalskatt. Det gir et stort avvik mellom samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomhet slik at ellers lønnsomme prosjekter blir ulønnsomme etter formuesskatt. Spesielt i små og nystartede bedrifter som har lite alternativ finansiering og er avhengig av ny-innskutt egenkapital fra norske eiere. Ifølge OECD kan formuesskatten øke effektiv skattesats fra 56 til 113 prosent under rimelige forutsetninger. En krone i formuesskatt svekker derfor verdiskapingen langt mer enn en krone i andre former for skattlegging.
 4. NHOs medlemsbedrifter forteller at formuesskatten fører til at de ikke har midler til å investere i lønnsomme prosjekter. Det som betales i formuesskatt er midler som ellers kunne blitt i bedriftene og skapt vekst og nye arbeidsplasser. Formueskatt betales blant annet på selve arbeidsverktøyet i bedriftene som bygninger, maskiner, kjøretøy og varelager.
 5. Formuesskatten må betales selv om bedriften går med underskudd. Eiere tvinges til å tappe bedriftene for egenkapital eller ta opp lån for å betale formueskatt selv om bedriften ikke tjener penger.
 6. Norge er ett av få land som fortsatt har formueskatt, og eneste land der den slår inn på et lavt nivå. Dette gir en konkurranseulempe for norske eiere.

I tillegg vet vi at på grunn av endringer i verdsettelsen av næringseiendom har gitt flere en økning i formueskatten de siste årene, en økning bl.a. Civita har omtalt som "den skjulte økningen av formuesskatten". Denne endringen har særlig rammet hoteller, siden disse ofte har et stort kvadratmeterareal. Dette er også noe av grunnen til at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 tar sikte på å foreslå lettelser i formuesskatten for hoteller og overnattingssteder gjennom "en vesentlig økning" i den såkalte verdsettelsesrabatten. NHO Reiseliv forventer at økningen i denne rabatten blir gjennomført i kommende statsbudsjett.


Se også:

Dokumenter

 1. Høringssvar om skatter, avgifter og toll 2022

  Følgende høringssvar ble oversendt Stortingets finanskomite 10. november 2021, og understreker viktige momenter for reiselivsnæringen om skatter, avgifter og toll i statsbudsjettet for 2022.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

#formuesskatt: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/formuesskatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: