Reiselivsdebatt i Bodø – Folk ror ikke nordover!

Publisert

fem personer son står på en scene foran en presentasjon som viser teksten "Reiselivsdebatt i Bodø". Foto.

NHO Nordland og NHO Reiseliv inviterte ordførerkandidatene Odd Emil Ingebrigtsen (H) og Fredric Persson (Ap), og kandidatene til fylket: Marianne Dobakk Kvensjø (H), Elin Dahlseng Eide (Ap), Linda Helen Haukland (KrF), Håkon Andreas Møller (mdg), Vegard Lind-Jæger (Sv) og Anna Cecilie Jentoft (Sp) til reiselivsdebatt i Bodø. Foto: NHO Reiseliv

Det var flere nikkende hoder enn hevede stemmer da de som ønsker å styre Bodø og Nordland de neste fire årene møttes for å diskutere hva de vil gjøre for reiselivet over en god frokost på Radisson Blu Bodø torsdag 24. august.

Debatten ble ledet av ny regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Kaurin Hansson. Han ga først ordet til Reiselivssjefen i Bodø og omegn, Ann-Kristin Rønning Nilsen.

I dag ser vi kun på volum, men det er ikke mye bærekraftig! 

Ann-Kristin Rønning Nilsen, Reiselivssjef i Bodø og omegn

– ​Folk ror ikke nordover!

Reiselivssjefen innledet med å vise til den situasjonen næringen står i etter flere år med pandemi og inflasjon, som begge har truffet næringen hardt.

Hun viste til klimautfordringene som næringen må håndtere nå, og fremover, med tanke på den lange reisen de fleste besøkende legger bak seg for å nå Bodø. Folk ror ikke nordover, og både myndigheter og reiselivet må ta det innover seg når vi planlegger fremover.

Reiselivssjefen ønsket også at reiselivet og myndighetene samarbeider om Besøksforvaltningen:

–  I dag ser vi kun på volum, men det er ikke mye bærekraftig! Det vi må spørre om er: Hvordan takler befolkningen mengdene som kommer? Tjener næringen penger på de vi får på besøk? Og hvordan går det utover naturen som de besøkende har kommet for å se. 

Reiselivssjefen snakket også om behovet for kortere strategiperioder for fylkets reiselivsplaner, som i større grad gjenspeiler tempoet i den tekonologiske utviklingen, og at det skal bli enklere å planlegge reiser og kjøpe billetter til kollektivtransport, både for lokalbefolkningen og besøkende.

fem mennesker som sitter på stoler rundt et bord. En av dem sitter med ryggen til. Foto.

Reiselivssjef i Bodø og hotelldirektør Arne-Kjell Nyheim i samtale med ordførerkandidatene. Foto: NHO Reiseliv

Reiselivet er viktig for lokalbefolkningen

Hotelldirektør ved Skagen hotell, Arne-Kjell Nyheim innledet ved å understreke at reiselivet er mer enn de som kommer tilreisende, men også lokalbefolkningen. Han viste til den økonomiske situasjonen, og sa at næringen legger merke til at folk har mindre å rutte med.

– Her til lands er det tradisjon for å kutte restaurantbesøk først når det skal strammes inn, sa Nyheim.

Frokostens andre rett var en debatt mellom kandidater til Nordland fylkesting. Her var det stor enighet om behovet for en mer sømløs opplevelse av kollektivtransport, besøksforvaltning og at det bør gjennomføres en form for besøksbidrag fra alle de deltagende kandidatene.

De som blir lenge og opplever et bredt tilbud legger igjen mer penger, så kanskje vi skal satse mer på dem?

Vegard Lind-Jæger, SV

Opplevelser skaper grunnag for vekst og trivsel

SVs Vegard Lind-Jæger understreket at reiselivet er avhengig av at folk bor i bygdene om de skal kunne tilby opplevelser der og skape grunnlag for vekst og trivsel i fylket vårt.

– Men hvem tilrettelegger vi for at kommer? spurte han.

– De som blir lenge og opplever et bredt tilbud legger igjen mer penger, så kanskje vi skal satse mer på dem? Regenerativt reiseliv betyr, i tillegg til å fokusere på økologi og gjennoppbygging av naturen, å ivareta lokalbosettingen, avsluttet Lind-Jæger.

Ønsker å utvikle reiselivet til helårsnæring i Nordland

Høyres Marianne Dobak Kvernsjø berømmet reiselivet for sitt bidrag til samfunnsdugnaden ved å gi så mange sin første jobb.

Nordland har et stort potensiale for flere arbeidsplasser i reiseliv, men for å få til det må samferdselen og informasjonen rundt tilbudet være enkel, sømmløs og tilgjengelig - også på flere språk.

Marianne Dobak Kvernsjø, Høyre

– Nordland har et stort potensiale for flere arbeidsplasser i reiseliv, men for å få til det må samferdselen og informasjonen rundt tilbudet være enkel, sømløs og tilgjengelig - også på flere språk. Og Nordland skal fortsatt  ha sertifisering som et bærekraftig reisemål.

Hvis vi får til turistene til å reise med det samme kollektivsystemet som de lokale, så er det vinn-vinn.

Linda Haukland, KrF

Elin Dalseg Eide sa at Nordland Arbeiderparti ønsker å utvikle næringen til helårsnæring for å sikre stabile og varige arbeidsplasser og verdiskapning.

– Skal vi få til det må vi ha flere flyruter inn til Bodø. Og da jeg hørte reiselivsnæringens representanter i dag, tenkte jeg også at vi må bli bedre på dialog, for det er folk der ute, lokalbefolkningen og reiselivet, som best vet hvor behovet for transport er. Vi ønsker at flere skal legge igjen penger, men vi må også få til pilotprosjektene på besøksbidrag.

KrFs Linda Haukland sa at siden Nordland er et veldig attraktivt reisemål og vil bare øke i interesse, er det viktig at de lokale føler seg godt ivaretatt mens den veksten skjer.

– Jeg har blitt betatt av reiselivet de årene jeg har vært fylkesråd. Vi må bygge videre på de gode prosessene vi har hatt de siste årene. Hvis vi får  turistene til å reise med det samme kollektivsystemet som de lokale, så er det vinn-vinn.

Senterpartiets Anna Cecilie Jentoft var opptatt av det hennes parti hadde levert av utdanning der folk bor for det er det som er viktigst når en skal skape lokale arbeidsplasser.

– Nå har vi sørget for gratis ferge og redusert pris på hurtigbåten og det har betydning for både turister og de som bor der. Å skape bolyst er viktig for at det skal bli et attraktivt reisemål som har folk som kan serve de som kommer.

Å skape bolyst er viktig for at det skal bli et attraktivt reisemål som har folk som kan serve de som kommer.

Anna Cecilie Jentoft, Senterpartiet

Hun mente samtidig at det har vært for mye satsing på hotell på bekostning av blant annet fasilitetene til bobilturistene.

Ordførerduell

Bodø Høyres ordførerkandidat og Bodø APs varaordførerkandidat avsluttet frokosten med en liten duell, skjønt også der var det stor grad av nikking, noe de var enige om at var positivt for reiselivet, som trenger forutsigbarhet.

Regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Hansson lurte på hvorvidt kandidatene ønsket å lære av Tromsø når det gjaldt turistutvikling:

– Politisk kan vi bare tilrettelegge, sa Ordførerkandidaten fra Høyre, Odd Emil Ingebrigtsen.

– Det er næringen selv som skal bestemme hva som skal prioriteres og markedsføres.

– Politisk kan vi bare tilrettelegge. Det er næringen selv som skal bestemme hva som skal prioriteres og markedsføres.

Bodøs ordførerkandidat fra Høyre, Odd Emil Ingebrigtsen.

På spørsmål om hva som kan bidra til å markedsføre byen som en destinasjon, svarte Varaordførerkandidaten til Bodø Arbeiderparti Fredric Persson, at byen blant annet blir godt markedsført av idrettsarrangementer.

– Når Bodø Glimt deltar i Europacupen, markerer de byen rundt om på kontinente. I tillegg, besøker andre klubbers fans byen i forbindelse med hjemmekampene. Han mente også at å få Marcialonga til Bodø ville bidra til økt interesse blant nettopp de gruppene man ønsker å få flere besøkende av.

Flyruter fra utlandet

Bodø er en hub for blant annet Lofoten og Helgeland. Hvordan skal dere fikse tilgangen til Bodø for utenlandske flyruter? spurte Kaurin Hansson.

Odd Emil Ingebrigtsen mener det først må jobbes på belegget på den ruten til Helsinki som alt har kommer opp.

Å få Marcialonga til Bodø ville bidra til økt interesse blant nettopp de gruppene man ønsker å få flere besøkende av.

Fredric Persson, varaordførerkandidat, Bodø Arbeiderparti

– Det er ingen enkel løsning å få til flere ruter, men kommunen må være med på å medfinansiere ruter. 

Fredric Persson er enig i at det er uteutviklingsfond som må til.

– Også flyindustrien er i kraftig utvikling, så utslipp herfra og fra cruisebåter vil gå ned fremover, sa han.

Her var Ingebrigtsen også enig. Han mener det er flott at Bodø og Nordland vil kunne snakke med en stemme politisk, slik at vi kan være med på grønn transportutvikling for eksempel så Bodø kan få teste el-flyruter.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: