Engasjerte politikere i debatt om reiselivets viktigste saker

Publisert

6 personer står på en scene foran en talestol og har en debatt

NHO Reiseliv arrangerte debatten “Reiselivets verdi for kommune-Norge" under Arendalsuka. Debattleder var Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv (t.h). I panelet var Alfred Bjørlo (V), Helge Andre Njåstad (Frp), Karianne B. Bråthen (AP), Kathrine Kleveland (Sp), Linda Hofstad Helleland (H). Foto: NHO Reiseliv

NHO Reiseliv arrangerte en debatt under Arendalsuka der engasjerte politikere debatterte temaer som turistskatt, innstramminger på innleie, OTA’enes markedsmakt og alkoholreklamepolitikk.

En dame som står foran en talestol på scenen.

Vi trenger at alle politikere forstår det som er reiselivets motto; at reiselivet skal være bra for dem som bor og bra for dem som besøker. Da må vi ha en reguleringspolitikk som gjør det mulig å skape liv i by og bygd, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, i sin åpningstale. Foto: NHO Reiseliv

– Det vi trenger fremover er politikere som spiller på lag med oss, kundene gjør det allerede, vi er i ferd med å bli enstadig større eksportnæring, men vi trenger politikerne på vårt lag. Og det siste vi trenger da er det vi kaller for “sten til byrden”. Og så trenger vi at alle politikere forstår det som er reiselivets motto; at reiselivet skal være bra for dem som bor og bra for dem som besøker. Da må vi ha en reguleringspolitikk som gjør det mulig å skape liv i by og bygd, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, i sin åpningstale. Les mer om hva NHO Reiseliv mener er god kommunepolitikk for reiselivet her.

For selv om reiselivet har lykkes med å reise seg igjen etter pandemien, og opplever økende etterspørsel fra både det norske og utenlandske markedet, er det uro knyttet til sentrale rammebetingelser:

Kan politikerne garantere at hotellskattene ikke vil øke?  

Debatten om turistskatt og bærekraftig forvaltning er stadig pågående. En norsk offentlig utredning sa nei til skatt på overnatting, men anbefaler en grensepasseringsmodell som skal gå til destinasjonsutvikling. Andre partier åpner for en lokal turistskatt og regjeringen jobber med å sette i gang pilotprosjekt. Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, ledet debatten, og han ville vite om politikerne kan garantere at hotellskattene ikke vil øke:

Jeg synes denne debatten viste at politikerne på Stortinget begynner å få reiselivet under huden og ser viktigheten av å være fremoverlente reiselivspolitikere.

Debatten fikk også frem klare skillelinjer i hvordan partiene prioriterer fleksibilitet og rammebetingelser for næringen.

Svarene vi fikk knyttet til OTAer, alkoholreklame, skatt og innleie gir inspirasjon til videre arbeid med å vise politikerne behovet medlemmene har for endring på disse områdene

Ole Michael Bjørndal om debatten Reiselivets verdi for kommune-Norge på Arendalsuka

Karianne B. Bråthen (AP) var klar på at man må finne løsninger så man ikke rammer kun én bransje (overnatting):

–  Det jobbes internt i regjeringen for å finne løsninger på hvordan vi kan få i gang besøksbidrag som ikke bare rammer en bransje.  

– Venstre mener vi skal ha mindre skatt på hotell, ikke mer skatt på hotell. Vi er positive til pilotprosjekt i de regionene der det er økt trykk fra turisme, som for eksempel i Lofoten og Sogn – lokalt forankret modeller som ikke treffer kun på hotell, men på andre måter, sa Alfred Bjørlo (V). Helge Andre Njåstad (Frp) var også krystallklar på at Frp er sterkt imot flere skatter på næringslivet. 

– Politikere tar helt av hvis de ser en mulig inntektskilde  

– Vi må gå grundig igjennom forslaget til regjeringen og ha høring der hele reiselivet får mulighet til å komme til ordet. Politikere tar helt av hvis de ser en mulig inntektskilde. Vi må sørge for å gjøre reiselivet mer bærekraftig - det må være utgangspunktet når vi skal vedta en ny skatt på stortinget. Det må være til det beste for reiselivet, ikke for å få mer penger inn til staten, var Linda Hofstad Helleland (H) klare budskap i debatten.

Venstre tar grep når det gjelder OTA’enes makt over norsk hotellbransje

Under Arendalsuka i fjor fikk statssekretær Halvard Ingebrigtsen følgende spørsmålet: "Når vi står her om ett år, på neste Arendalsuke, så bør prisbarometerklausuler være forbudt i Norge?" Han svarte: “Ja, da må det ha skjedd noen ting. Ett år er lang tid på dette her". Men ingen endring er skjedd... Hvorfor vil ikke regjeringen gjøre noe med konkurransesituasjonen til norske hotell, og vil noen av politikere vurdere andre grep?  

– Det er helt urimelig av de store internasjonale aktørene og holde nede konkurransekrafta for norsk hotellbransje. Mange EU-land har forbudt prisparitetsklausuler. Regjeringen lovet å gjøre noe med dette for et år siden, jeg har sendt inn spørsmål om dette flere ganger, men ingen ting skjer. Jeg kan varsle her og nå at Venstre vil levere inn forslag om å forby prisparitetsklausuler, annonserte Alfred Bjørlo (V) under debatten.   

Karianne B. Bråthen (AP) responderte med at hun lovet å følge opp Halvard Ingebrigsten: 

– Jeg lover at jeg skal følge dette opp, og så venter vi spent på Alfred sine forslag.  

– Vi må forvente at regjeringen er aktiv ovenfor EU, vi har en litt passiv regjering som vil utrede handlingsrommet i EØS, så jeg håper du (Karianne) vil påvirke EU på en felles prisparitetsklausul ovenfor OTA’ene, og så forventer jeg at konkurransemyndighetene kommer på banen, sa Linda Hofstad Helleland (H).  

Alkoholreklame - nå må vi kutte ut tullet og få ordnet opp i dette!  

Reklameforbudet for alkohol oppleves av bransjen som ganske håpløse regler, særlig knyttet til reklameforbud inne på serveringstedet. Under debatten fortalte Anders Drangeid fra utelivskonsernet Skagstindsgruppen om hvor håpløst han opplever regelverket. Kan vi forvente at politikerne forplikter seg til liberaliseringer i neste stortingsperiode? 

Både Venstre, Frp og Høyre var klare på at dagens reklameforbud er altfor strengt og rigid:  

– Det finnes mange grelle eksempler. Dette er bare tull og stikk i strid med sunn fornuft å ha det så strengt og rigid som det er i Norge, sa Helge Andre Njåstad (FrP).  

Både Frp og Høyre har gått i bresjen for å se på disse reglene. Linda Hofstad Helleland var klar på at “Høyre ønsker en helhetlig gjennomgang av alkoholreklameloven og ønsker å fjerne eventuelle gråsoner. Disse eksemplene hører fortiden til. Nå må vi kutte ut tullet og få ordnet opp i dette! Vi snakker om næring og arbeidsplasser her. Det er ikke alltid helseperspektivet skal gå foran og vinne fram i enhver sak” 

Senterpartiet og Arbeiderpartiet på sin side holder fast ved at Norge skal ha en streng alkoholreklamepoltikk og er lite villig til å liberalisere dagens regelverk.  

Steile politiske fronter når det gjelder innstramminger på innleie  

Regjeringens endring av reglene knyttet til bruk av bemanningsselskaper gjør det betydelig vanskeligere å få tak i nok personell knyttet til produksjonstopper som store arrangement, festivaler og konserter. Nå håper næringen at regjeringen vil innføre et bredt arrangementsunntak. 

– Dette er et arbeid som vi må se nærmere på. Men generelt sett er vi for at vi skal stramme inn på innleiemulighetene. Vi ønsker at våre ungdommer skal få hele og faste stillinger og ikke være innleid i ulike setninger, sa Karianne Bråthen (AP).  

Debattleder Bjørndal bemerket at det også i bemmaningsbyråer er det faste stillinger. Videre understreket Bjørndal at særlig ute i distriktene skaper de nye innleiereglene trøbbel for reiselivet, da det er vanskelig å få tak i nok folk.  

Kathrine Kleveland (SP) understreket at Senterpartiet ønsker flere hele og faste stillinger og forsvarte regjeringens linje, men understreket samtidig at partiet vil lytte til de innspillene som kommer inn i den pågående høringsrunden, noe også Arbeiderpartiet la vekt på.  

Frp og Høyre er i helt i den andre enden av skalaen, og Linda Hofstad Helleland lovet at hvis de kommer i regjeringen så skal de reversere innleierestriksjonene.  

– Dette er en av de største hemskoene for reiselivet, avsluttet Helleland.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: