Får terningkast 5 i Arendal

Publisert

Illustrasjon som viser to terninger på en blågrønn bakgrunn. Grafikk

NHO Reiseliv har lest partiprogrammene med reiselivsblikk og gitt terningkast til reiselivspolitikken. Foto: NHO Reiseliv

Reiselivsjury vurderer partienes politikk før kommunevalget. Ingen får full pott, men Høyre og Frp høster ros for anerkjennelse av næringen og konkrete tiltak.

Smilende mann som ser inn i kamera. Foto

Ole Michael Bjørndal, Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

–  Høyre og FrP er tydelige på hvilke ambisjoner de har for reiselivsnæringen i Arendal. FrP ønsker mer dialog og samarbeid med bransjen blant annet om servering- og skjenketider, og vil bruke Jektekaia og Teaterplassen som utvidede serveringssteder i sommerhalvåret. Dette vil skape stor verdi for næringen, som også vil komme befolkningen til gode, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.  

Arendal er en viktig reiselivskommune

En jury bestående av representanter fra reiselivsnæringen i Arendal og NHO Reiseliv har gått gjennom reiselivspolitikken til de største partiene i forkant av valget 11. september.

–  Jeg ser at stadig flere partier har et eget kapittel på reiselivsutvikling i kommunen – det er positivt. Vi tror oppriktig at alle partiene ser verdien av møtesteder, uteliv, kultur- og matopplevelser i Arendal. Men vi trenger engasjerte politikere som aktivt støtter reiselivsnæringen med konkrete tiltak, da dette ikke skjer automatisk. SV nevner ikke næringen med ett ord i sitt program, noe som er skuffende, gitt betydningen for kommunen, sier Bjørndal.

Reiselivet er en av Arendals viktigste næringer, som både gir byen liv og tiltrekker besøkende. Uten kafeer, restauranter, utesteder, konserter og hoteller mister byen sin unike atmosfære. I Arendal sysselsetter reiselivsnæringen 1016 mennesker, som bidrar med 22.3 millioner kroner årlig i skatteinntekter (Menon Economics, 2019). En god reiselivspolitikk er avgjørende for byens vekst, lokalsamfunnet og økonomi.  

Terningkast: slik scorer partiene i Arendal på reiselivspolitikk

Opplever kommunen som en nei-kommune 

Arendal bystyre vedtok i fjor en ny bærekraftsstrategi. Margrethe Svinøy, daglig leder ved Hotell Arendal, sier at det er viktig å jobbe mot denne:  

– Denne skal implementeres i samarbeid med reiselivet. Enkelte av partiene har sagt at de ønsker en egen turistsjef i kommunen, men dette er ikke det viktigste tiltaket for næringen. Jeg tror det er andre ting, som etablering av hotellnettverk, og videreutvikling av samskaping mellom kommune, reiseliv, frivillighet, idrett og kultur som vil være viktig for å utvikle Arendal som en arrangements- og konferanseby gjennom hele året. 

Arendal er en viktig reiselivskommune. Se flere tall og fakta og finn skatteinntektene fra reiseliv i alle norske kommuner på nhoreiseliv.no/tallogfakta. Foto: NHO Reiseliv

– Vi er også i en sertifiseringsprosess for å bli merket som bærekraftig reisemål. Jeg syns det er litt overraskende at ikke partiene trekker frem dette i sine planer for å utvikle Arendal fremover, da dette nettopp vil drive utviklingen av destinasjonen Arendal i en bærekraftig retning, sier Svinøy.  

Arendal har også hatt flere vanskelige diskusjoner som berører næringen og reiselivstilbudet i kommunen, blant annet vedtaket om å legge ned campingdriften på Hoveodden.  

– Vi har medlemmer i Arendal som opplever kommunen som en nei-kommune som har vært uforutsigbar og hemmende for næringsutvikling og arbeidsplasser, som Hoveodden er et eksempel på. Her tror vi kommunen har et klart forbedringspotensial som er vanskelig å programfeste, men som heller bør få utløp i handling, sier Bjørndal.  

Ikke bare høysesongen som er viktig 

Flere av partiene trekker frem tiltak for å utnytte høysesongen, blant annet gjennom søndagsåpne butikker om sommeren. Svinøy, legger vekt på at det er like viktig å utvikle Arendal i lavsesongene: 

– Sommersesongen er viktig, og vi må ha en god strategi for å få så mye som mulig ut av disse månedene. Men dette er kun 6 av 52 uker. Derfor er det viktig for næringen i Arendal å løfte frem lavsesongene. Da kan vi plassere Arendal på kartet året rundt, ved å satse på kulturtilbud og idrettsarrangementer som skaper yrende liv og tiltrekker folk gjennom hele året, sier hun. 

Vannutsikt og hus. Foto.

Utsikt mot Hisøy. Foto: Pixabay

Slik er partiene bedømt 

Partiene er bedømt av en jury som består av Kristin Krohn Devold, adm. dir, NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk, NHO Reiseliv og Margrethe Svinøy, daglig leder Hotell Arendal.  

Juryen har bedømt partiene på:  
 • Årets lokale valgkampprogram 
 • Partiprogrammet  
 • Partiets reiselivspolitikk i inneværende bystyreperiode 
Partienes reiselivspolitikk er målt på følgende kriterier: 
 • I hvilken grad anerkjenner partiet reiseliv som en viktig vekstnæring?  
 • Hvor offensive planer har partiet for å utvikle lokal og regional reiselivsnæring (destinasjonsutvikling)? 
 • Hvilke rammebetingelser mener partiet at reiselivsnæringen bør ha?  
 • Hva er partiets politikk for yrkesutdanning og fagskoler? 
 • Hva er partiets politikk for å sikre grønn mobilitet og et bærekraftig reiseliv?  
Partienes reiselivspolitikk er bedømt etter følgende skala: 
 • Terningkast 6: En helt fantastisk reiselivspolitikk. Eksempel til etterfølgelse. 
 • Terningkast 5: En god reiselivspolitikk som vil skape flere arbeidsplasser, økte skatteinntekter og bolyst i kommunen. 
 • Terningkast 4: En ok reiselivspolitikk som vil styrke lokalt reiseliv, men som ikke fullt ut utnytter potensialet for å skape flere arbeidsplasser, økte skatteinntekter og bolyst i kommunen. 
 • Terningkast 3: En under middels reiselivspolitikk som ikke styrker det lokale reiselivet. Dette kan gjøres bedre. 
 • Terningkast 2: En svak reiselivspolitikk. Det er grunn til å tro at det lokale reiselivet vil slite i motbakke i kommende kommunestyreperiode hvis denne politikken settes ut i live.  
 • Terningkast 1: Har ikke en reiselivspolitikk overhode. Her snakker vi virkelig om forspilte muligheter til å skape arbeidsplasser, skatteinntekter og bolyst i kommunen.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: