Høyre tar ledelsen

Publisert

Bryggen i berge, med fargerike hus. Foto

Høyre får terningkast fem for sin reiselivspolitikk i Bergen. Partiet vil satse på å bli en helårs reiselivsdestinasjon med jevne besøkstall, og en større konferanseby.

Smilende mann som ser inn i kamera. Foto

ole Michael Bjørndal, Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

– Når vi ser på hva partiene har vedtatt av faktisk politikk, er det varierende grad av reiselivets betydning i programmene, og her var Høyre og FrP best i klassen. De både omtaler næringen som en viktig næring for sysselsetting og verdiskaping i byen og har mange konkrete tiltak som vil bidra til å løfte den. Andre partier har gjerne politikk for å regulere de negative sidene av reiselivet, i stedet for proaktiv politikk som vil drive utvikling, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv. 

Les også: Gode signaler fra politikerne i Bergen

En NHO Reiseliv-jury har vurdert reiselivspolitikken til dagens bystyrepartier før valget til det nye kommunestyret den 11. september. Juryen ga karakter til partiprogrammene for 2023-2027 og konkluderte med at Høyre og FrP er de fremste innen reiselivspolitikk i Bergen.

Se reiselivsjuryens terningskast over partiprogrammene i Bergen lenger nede i denne saken.

En tydelig positiv trend  

Reiselivet er en av Bergens viktigste næringer med over 11.000 ansatte som bidrar med 313 millioner kroner inn i kommunekassen gjennom personskatt. En god reiselivspolitikk er avgjørende for Bergens rolle som regionssenteret for Vestlandet.

Bestemt mann som ser inn i kamera. Snølandskap i bakgrunnen. Foto.

Gard Haugland, styremedlem i NHO Reiseliv Vest-Norge og daglig leder ved Bien Bar i Bergen. Foto: NHO Reiseliv

Gard Haugland, eier av restauranten Bien, påpeker den generelle positiv trenden i Bergen, og berømmer politikerne:  – Politikernes planer for reiselivet i programmene har rom for forbedring. Samtidig har Bergen opplevd en positiv trend de siste årene, og næringen er fornøyd med mye av det bystyret har fått til. Pandemien har vist hvor viktig næringene er for verdiskaping, sysselsetting og internasjonal synlighet. Vi har hatt tettere kontakt med kommunen og bystyret under pandemien, noe som har ført til positivt samarbeid.

Haugland bemerker at det er overraskende at flere partier ikke har tydeligere planer for den kommende perioden:  –  Med tanke på den positive utviklingen i Bergen, er det overraskende at dette ikke er mer fremtredende i partiprogrammene, sier han. 

Les også: Gode signaler fra politikerne i Bergen

Håp for fremtiden

Ledet av Bjørndal, vurderte juryen i hvilken grad partiene anerkjenner reiselivet som en like viktig næring som andre i Bergen, og deres konkrete tiltak.  

– Vi så stor variasjon. Vi søkte også etter om partiene forstår eksportverdien i reiselivsnæringen og Bergen som destinasjon, men her var det svakt. Vi håper at dialog med fremtidig bystyre og partiene kan bidra til å belyse dette enda mer, sier Bjørndal.   

Haugland hadde også ønsker for fremtidens bystyre:  – Mitt største ønske for den kommende perioden er at dialogen fortsetter og forsterkes, uavhengig av hvilke parti som styrer. Jeg håper de tør å satse på reiselivet og tar det på alvor, på lik linje med annen næring i Bergen.   

Terningkast: Les reiselivsjuryens vurdering av partiprogrammene i Bergen

Slik er partiene bedømt 

Partiene er bedømt av en jury som består av Kristin Krohn Devold, adm. dir, NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk, NHO Reiseliv og med innspill fra Gard Haugland, restauranteier av Bien i Bergen.    

Juryen har bedømt partiene på:  
 • Årets lokale valgkampprogram
 • Partiprogrammet 
 • Partiets reiselivspolitikk i inneværende bystyreperiode
Partienes reiselivspolitikk er målt på følgende kriterier: 
 • I hvilken grad anerkjenner partiet reiseliv som en viktig vekstnæring? 
 • Hvor offensive planer har partiet for å utvikle lokal og regional reiselivsnæring (destinasjonsutvikling)?
 • Hvilke rammebetingelser mener partiet at reiselivsnæringen bør ha? 
 • Hva er partiets politikk for yrkesutdanning og fagskoler?
 • Hva er partiets politikk for å sikre grønn mobilitet og et bærekraftig reiseliv? 
Partienes reiselivspolitikk er bedømt etter følgende skala: 
 • Terningkast 6: En helt fantastisk reiselivspolitikk. Eksempel til etterfølgelse.
 • Terningkast 5: En god reiselivspolitikk som vil skape flere arbeidsplasser, økte skatteinntekter og bolyst i kommunen.
 • Terningkast 4: En ok reiselivspolitikk som vil styrke lokalt reiseliv, men som ikke fullt ut utnytter potensialet for å skape flere arbeidsplasser, økte skatteinntekter og bolyst i kommunen.
 • Terningkast 3: En under middels reiselivspolitikk som ikke styrker det lokale reiselivet. Dette kan gjøres bedre.
 • Terningkast 2: En svak reiselivspolitikk. Det er grunn til å tro at det lokale reiselivet vil slite i motbakke i kommende kommunestyreperiode hvis denne politikken settes ut i live. 
 • Terningkast 1: Har ikke en reiselivspolitikk overhode. Her snakker vi virkelig om forspilte muligheter til å skape arbeidsplasser, skatteinntekter og bolyst i kommunen. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse samfunnsutfordringene. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: