Kontantbetaling: Samlet arbeidsgiver- og arbeidstakerside

Fra NHO Reiseliv og Fellesforbundet til Finansdepartementet 23. juni 2014 v/ statsråd Siv Jensen

Dokumentets innhold:

Samlet arbeidsgiver- og arbeidstakerside: Næringen må kunne velge bort kontantbetaling

Vi viser til brev sendt fra NHO Reiseliv til departementet angående at næringen må kunne velge bort kontantbetaling, datert 27. november 2013, og brev om det samme, sendt fra NHOs Reiselivsråd, som består av de fire landsforeningene i NHO med medlemmer i reiselivet; NHO Transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart og NHO Reiseliv, 28. mars 2014. Da saken dessverre ikke har kommet lenger, vil vi komme med ny informasjon om saken.

Det er en samlet arbeidsgiver- og arbeidstakerside i reiselivsnæringen som mener at bedriftene må kunne velge bort kontantbetaling. Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor og representerer blant annet arbeidstakere innen overnatting, servering og cateringvirksomhet. NHO Reiseliv representerer over 2600 medlemmer, innen overnatting, servering, kultur, idrett, destinasjonsselskap, bilutleie og opplevelsesbedrifter.

Den danske regjeringen presenterte nylig en treårig forsøksordning hvor danske bedrifter selv kan velge om de vil motta kontanter. Forslaget ble presentert i dokumentet "Danmark helt ud af krisen – Virksomheder i vækst". I Sverige har de ikke lovfestet retten til å benytte kontanter og bedriftene kan derfor velge bort kontanter og kun akseptere elektronisk betaling. NHO Reiselivs svenske søsterorganisasjon, Visita, opplyser om at denne ordningen fungerer bra, uten negative konsekvenser. Nå mener NHO Reiseliv og Fellesforbundet at Norge må følge etter resten av Skandinavia.

I en rapport fra Norsk Regnskapsstiftelse (NRS), overlevert til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 19. juni 2014, foreslås en rekke forenklinger i bokføringsregelverket, og der i blant muligheten for en bedrift å velge bort kontantbetaling. Rapporten viser til at det i 2013 ble beregnet til at 6 % av de lovlige transaksjonene ble foretatt med kontanter, og det resterende med betalingskort. Samtidig står det at: Den totale omsetningen med kontanter er imidlertid vesentlig større, og det viser at det er en stor mengde ulovlige pengetransaksjoner som utføres med kontanter (s. 25).

Rapporten tar for seg flere positive konsekvenser ved å gå vekk fra kontanter. Det være seg lavere administrative kostnader, reduserte sikkerhetsutfordringer og muligheten for å redusere skatte- og avgiftsunndragelser. Disse konsekvensene har NHO Reiseliv også påpekt tidligere, i henvendelser til departementet. Rapporten trekker frem at kontrollmulighetene vil bli vesentlig større dersom virksomheten kun aksepterer betaling med betalingskort.

Rapporten foreslår at det "..bør åpnes for at betaler og betalingsmottaker kan avtale at norske sedler og mynter ikke kan benyttes som betalingsmetode" (s. 26). Slik at bedriften "..skal kunne henge opp informasjon om at kun betalingskort er gyldig betalingsmetode, og at dette er tilstrekkelig for å kunne nekte å ta imot kontanter" (s. 26).

I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup blant NHO Reiselivs medlemsbedrifter viser at nærmere 50 prosent av bedriftene vil vurdere å ikke ta i mot kontanter, hvis loven åpnet opp for det. I en undersøkelse gjort i forbindelse med utredningen "Et kontantfritt reiseliv" (2013), svarer 86 prosent av de ansatte at de foretrekker at gjesten betaler med kort. Næringen ønsker muligheten til å kunne velge bort kontanter.

Fellesforbundet og NHO Reiseliv mener at Norge nå må følge etter de skandinaviske landene, og gjøre det lovlig for bedriften å velge bort kontantbetaling.
Konklusjon; vi ønsker en løsning i statsbudsjettet 2015, og som et minimum en prøveordning lik den danske.

Vi stiller gjerne til møte for å utdype våre standpunkt, og diskutere saken nærmere. Ta kontakt på epost ingjerd.gilhus@nhoreiseliv.no eller telefon 915 22 647.

 

Med vennlig hilsen

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør i NHO Reiseliv

Arve Bakke, Forbundsleder Fellesforbundet

 

Vedlegg:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: