Skattedirektoratet vil droppe kravet om kvitteringsplikt

Publisert

#005

Foto: Per Thrana.

Skattedirektoratet gjør helomvending og foreslår å droppe kravet om å skrive ut kvittering. Dette er et viktig gjennomslag for NHO Reiseliv, som var sterkt imot forslaget.

Det har lenge vært kjent at i forbindelse med ny kassalov så må alle butikker og spisesteder fra 1.1.2019 skrive ut papirkvittering ved hvert avsluttet salg, uavhengig av om kunden vil ha dette eller ikke. I mars i år sendte Skattedirektoratet ut en høring om små tilpasninger i denne loven, hvor de åpnet for at utskriftskravet ikke skulle gjelde ubetjente automater.  

I høringssvaret gikk NHO Reiseliv nok en gang imot forslaget om kvitteringsplikt fordi kravet overser hensynet til miljø og papirforbruk. Det vil også føre til økte administrative byrder og kostnader for mange reiselivsbedrifter som daglig bruker kassasystemer. Videre reagerte NHO Reiseliv på at man ikke trenger kvittering fra en automat, men man er pålagt å skrive ut kvittering ved kjøp over disken. 

Lettet

– Vi er lettet over at Skattedirektoratet har lyttet til våre innspill. Unntaket for automater gjorde ufornuften i forslaget enda mer åpenbar. Skal det være slik at forbrukerne i fremtiden opplever større fleksibilitet fra en automat enn fra en hyggelig kafemedarbeider? sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.  

– I tillegg hadde kravet ført til unødvendig forsøpling og sløsing med papir, og ville vært stikk i strid med hva forbrukerne ønsker. De aller fleste av oss vil ikke ha en kvittering ved kjøp av små varer som en kaffe. Reglene var ikke tilpasset den digitale hverdagen vi lever i, fortsetter Aastad 

Skattedirektoratet foreslår nå å droppe kravet om å skrive ut kvittering dersom det benyttes en integrert betalingsterminal. Det fremgår av et høringsnotat sendt ut av Skattedirektoratet:  

«Skattedirektoratet har foretatt en avveining av samlet risiko og øvrige hensyn og har kommet til at når det benyttes integrerte betalingsløsninger bør hensynet til miljøet og kostnader for næringslivet veie tyngre enn de hensyn som ligger bak kravet til utskrift av kvittering».  

Savner en mer fremtidsrettet tilnærming 

Den utvidede kvitteringsplikten ble foreslått som et tiltak for å bekjempe svart økonomi. NHO Reiseliv forstår at hensynet til sporbarhet og å begrense muligheten for manipulasjon av registrerte opplysninger ved kontantsalg krever strenge krav til dokumentasjon. Disse hensynene må imidlertid balanseres mot hensynet til nye betalingsløsninger, krav om nye investeringer og økte administrative byrder for brukerne av kassasystemet.  

NHO Reiseliv savner en mer innovativ og fremtidsrettet tilnærming til dokumentasjonskravene i kassasystemforskriften, med større vekt på muligheten for digitale løsninger for sporbarhet og dokumentasjon.  

Se også: 

Norwegian Digital Travel Conference 2021

21. september - på en skjerm nær deg

For deg i reise-, kultur- og opplevelsesnæringen! Det handler om digital markedsføring og teknologi.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: