For streng håndheving av regler for lønnskompensasjon

En rekke bedrifter blir utelukket fra å motta støtte grunnet teknikaliteter. Dette utdypes i følgende brev til Finansministeren, sendt fra NHO Reiseliv og NHO Service og Handel.

NHO Reiseliv og NHO Service og Handel mottar i disse dager flere henvendelser fra medlemsbedrifter som lot være å permittere sine ansatte til tross for nedstengning av deres virksomhet i desember 2021, men som av ulike regnskapsmessige teknikaliteter, blir utelukket fra å motta støtte

Vedlagte blrev ble sendt Finansminister Trygve Slagsvold Vedum 16. mai 2022,  der vi ber om at det gripes inn. 

Les også: Firkantet behandling av lønnsstøttereglene

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: