Kompensasjonsordningen gjeninnføres, men regjeringen sier foreløpig nei til lønnsstøtte

Publisert

Mynter

Illustrasjonsfoto: NHO Reiseliv fortsetter å kreve at regjeringen får på plass en lønnsstøtteordning slik at bedriftene slipper å permittere ansatte.

Her kommer en oversikt over hvilke kompenserende tiltak regjeringen foreslår, og hva NHO Reiseliv mener om tiltakene. Vi fortsetter å kreve at regjeringen får på plass en lønnsstøtteordning slik at bedriftene slipper å permittere ansatte.

Detaljene rundt det Regjeringen foreslår av kompenserende tiltak er fortsatt svært uklare og vi forventer å bli tatt med på råd når detaljene skal utmeisles.  

Kompensasjonsordningen gjeninnføres  

Det som kom frem tirsdag kveld, var at kompensasjonsordningen igjen vil gjelde fra november-desember og at det vil gjøres justeringer hva gjelder terskel for omsetningstap og makstak. Mange reiselivsbedrifter har hatt en god november og ser nok helst at det er desember som skal være referansemåned. Svært mange av de arbeidsplassene som rammes på ny nå, befinner seg i bedrifter som har vært utelukket fra kompensasjonsordningen siden før sommeren fordi de har hatt utgifter over det som ble innført som tak i revidert nasjonalbudsjett da man trodde man så slutten på krisen. Dette rammer særlig de som jobber i de større hotellene rundt om i hele landet. Makstaket ble innført fordi man ikke lenger så på krisen som en eksepsjonell hendelse. Med den nye virusvarianten er vi igjen i en eksepsjonell situasjon. Regjeringen har mulighet til å fjerne dette makstaket og bør benytte seg av den for å unngå nye permitteringer av ansatte.  

Regjeringen sier foreløpig nei til lønnskompensasjon 

Regjeringen nevnte ikke lønnskompensasjon under pressekonferansen, men det har siden kommet ut at det jobbes med en slik ordning med partene i arbeidslivet. I et oppslag i E24 (08.12.2021) kommer det frem at regjeringen sier nei til lønnsstøtte etter et møte med partene i arbeidslivet. Næringsministeren uttaler til E24 at “lønnsstøtte ikke er en del av regjeringens opplegg nå. Vi mener at de tiltakene vi har presentert så langt er kraftfulle og vil ha stor effekt”. Videre sier Næringsministeren at han “merker seg partenes innspill, og vil vurdere om og hvordan det eventuelt skal gjøres mer.” 

NHO vil fortsette den tette dialogen vi har med regjeringen, i tillegg er det avtalt flere møter med partiene på Stortinget som til syvende og sist skal vedta ordningen. NHO er samkjørte med LO og Fellesforbundet som også krever en lønnsstøtteordning. Det betyr at vi er en sterk allianse, og håper å finne en løsning snarest. Høyre har varslet at de støtter NHO og Los krav. Veien videre vil handle om å prøve å sikre et bredt forlik, der resten av de borgerlige og eventuelt SV stemmer for lønnsstøtte. Vi mener det er sterke argumenter for at nettopp denne regjeringen burde lytte når partene i arbeidslivet samlet presenterer en løsning. Dette vil føre til massepermitteringer. Nå må Støre vise at han lytter til og respekterer tre-parts samarbeidet. 

Kommunal kompensasjon  

Kommunal kompensasjon på 200 millioner kan raskt sendes ut til de bedriftene som kun har virksomhet i én kommune og ikke allerede har overgått grensene for kompensasjon. Her er det viktig at kommunene benytter seg av notifisert ordning og ikke bagatellmessig støtte som har lav grense og utelukker mange som har mottatt støtte for andre formål og større bedrifter med enheter i flere kommuner.  

Øvrig 

Regjeringen utsetter i tillegg gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. mars 2022 og reduserer arbeidsgiverdagene ved sykdom til 5 dager.  NHO og NHO Reiseliv ønsker i tillegg reduserte lønnspliktdager ved permittering.  

Les mer om NHO Reiselivs reaksjon på de nye kraftige, tiltakene.  

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Kraftigere tiltak kan sende tusenvis ut i ledighet

Senere i dag varsler regjeringen nye, kraftigere tiltak som kan sende tusenvis av ansatte ut i ledighet rett før jul. – Sterkt kritikkverdig at ikke tydelige tiltak for ansatte og bedrifter er på plass før nedstengingen. Det skaper stor engstelse og fortvilelse, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: