Lovende julebordsesong, men tapet av utenlandske vinterturister svir

Publisert

BOOKINGER: Det er store variasjoner blant regionene.

Julebordsesongen ser lovende ut for mange reiselivsbedrifter, men det er store variasjoner. Tapet av utenlandske vinterturister rammer mange. NHO Reiseliv mener myndighetene må iverksette kompenserende tiltak for reiselivsbedrifter som fortsatt rammes av pandemien.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, mener at myndighetene må iverksette flere kompenserende tiltak for reiselivsbedrifter som fortsatt er berørt av krisen. Foto: Per Sollerman.

— Det er gledelig at mange hoteller og restauranter har en god julebordsesong i vente, men det er store variasjoner. Oslo går mot tidenes julebordsesong, mens reiselivet i Nord melder om langt færre bookinger enn normalt. Tapt utenlandsmarked og bortfall av større konferanser og kongresser fører til store tap, og går utover reiselivets gjenreisingsevne. Myndighetene må iverksette flere kompenserende tiltak for reiselivsbedrifter som fortsatt er berørt av krisen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.   

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse gjennomført 17. november blant 347 reiselivsbedrifter viser at det er store variasjoner når det gjelder bookinger i julebordsesongen:   

 • 1 av 4 melder om høyere eller vesentlig høyere bookingnivå enn normalt   
 • Nær 3 av 10 melder om samme nivå som normalt  
 • 2 av 10 melder om lavere eller betydelig lavere enn normalt  

Det er store variasjoner blant regionene: I Oslo melder nær halvparten at de har høyere bookingnivå. I Troms og Finnmark melder 17 prosent det samme, mens 35 prosent melder om lavere bookingnivå. I Nordland har nær 1 av 3 bedrifter færre bookinger.   

Tapet av utenlandske vinterturister rammer mange, særlig i Nord-Norge   

Utenlandske vinterturister er et viktig marked for distriktreiselivet og Nord-Norge spesielt, men også for de store skidestinasjonene som Trysil:   

 • 84 prosent i Troms og Finnmark rammes i stor eller svært stor grad av tapt utenlandsmarked   
 • 100 prosent i Svalbard    
 • 50 prosent i Nordland    
 • 44 prosent i Innlandet    

— Norge kan ikke ha strengere innreiseregler enn våre naboland  

NHO Reiseliv-direktøren peker på at innreisereglene gjør at svært få fullvaksinerte turister utenfra EU tør å planlegge reiser til Norge.  

Selv etter endringer i innreisereglene har Norge har noen av de strengeste innreisereglene i Europa. Blant annet får fullvaksinerte turister fra USA fortsatt ikke lov til å komme til Norge uten test og karantene:  

— I Danmark og Sverige kan alle fullvaksinerte amerikanske borgere reise inn i landet. Norge kan ikke ha strengere innreiseregler enn våre naboland. Vi må følge EUs regler, hvis ikke taper vi konkurransen om det internasjonale markedet. Nordmenn erstatter ikke fraværet av utenlandske turister i vintersesongen, sier Krohn Devold.  

NHO Reiselivsdirektøren viser til at det er et fullstendig fravær av hjelpetiltak for reiselivet i forslag til neste års statsbudsjett.  NHO Reiseliv etterlyser en anerkjennelse av reiselivets situasjon. Det er uten tvil behov for kompenserende tiltak for reiselivet gjennom vinteren, ved å gjeninnføre den generelle kompensasjonsordningen om det innføres lokale begrensninger og å komme med egne målrettede hjelpetiltak for næringen:  

 •  Denne uken ble det klart at EU tillater forlengede koronastøtte-tiltak frem til 30. Juni 2022. NHO Reiseliv mener koronastøtten også bør videreføres i Norge om det innføres lokale begrensninger.  
 • Innovasjon Norges omstillingsordning bør videreføres. Det bør bevilges mer penger til ordningen og der bør åpnes opp for flere søknadsrunder. 
 • NHO Reiseliv mener den lave momsen på overnatting og transport burde vært videreført. 
 • Ordningen med statlige garantilån, hvor staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på opptil 50 millioner per bedrift, og med seks års løpetid, bør gjenåpnes. 
 • Flere av bedriftene som rammes av usikkerhet rundt innreise utenfor EU har begynt å betale ned utsatte skatter og avgifter til en høy rentesats på 8 prosent. Finansdepartementets oversikt over utsatte avgifter, viser at reiselivet er dobbelt så hardt rammet som neste bransje på listen og at bransjer uten pandemitap har utsatt store beløp. Dette tyder på at man bør målrette rentefritak basert på bransje.  
 •  Les mer om NHO Reiselivs arbeid opp mot myndighetene.   

At EU forlenger den midlertidige rammen for å gi statsstøtte til 30. juni 2022, bekrefter at det fortsatt er restriksjoner og etterdønninger av korona som gir grunnlag for statlig kompensasjon for dem som fortsatt er berørt av krisen, understreker Krohn Devold.  

Høy risiko for ny runde med permitteringer dersom det kommer nye restriksjoner  

Det er en frykt i bransjen for at det skal komme nye restriksjoner som kan ramme julebordsesongen. Mange melder om at det er stor risiko for at de må permittere ansatte dersom myndighetene gjeninnfører tiltak som meter-kravet og begrensende skjenketider:  

 • 6 av 10 melder om stor eller svært stor risiko   
 • Blant større bedrifter med 59 – 100 ansatte svarer 85 prosent at det er stor eller svært stor risiko for at bedriften må permittere   
 • I utelivsbransjen svarer 7 av 10 stor eller svært stor risiko  

NHO Reiseliv-direktøren er glad for at regjeringen gir adgang til bruk av koronapass lokalt, for å unngå restriksjoner som rammer reiselivsbedriftene:   

— Vi kan ikke bruke samme virkemidler nå med 90 prosent vaksinerte, som i starten av pandemien da ingen var vaksinerte. Vi må lære oss å leve med at viruset vil være i samfunnet lenge uten å stenge ned næringslivet. Flere av våre medlemmer sier de vil stenge helt dersom meteren blir gjeninnført. Bransjen tåler ikke en ny nedstengning, sier Krohn Devold.   

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: