Oversikt over NHO Reiselivs myndighetskontakt for å hindre tiltak som rammer reiselivet

Publisert

DIALOG: NHO Reiseliv har hatt utstrakt kontakt med både sentrale og lokale myndigheter. Målet har vært å finne en felles grunn for bekjempelse av smitten, samtidig som man klarer å ivareta gjenåpningen av samfunnet. Illustrasjonsfoto: Canva.

NHO Reiseliv har siden trenden med økende smitte hatt økt kontakt og flere møter med både sentrale og lokale myndigheter, for å sikre forutsigbarheten og å unngå urettmessige restriksjoner som rammer reiselivet.

NHO Reiseliv har hatt utstrakt kontakt med både sentrale og lokale myndigheter i de kommunene med økende smitte. Målet har vært å finne en felles grunn for bekjempelse av smitten, samtidig som man klarer å ivareta gjenåpningen av samfunnet, julebordsesongen og holde konferanser og arrangementer som planlagt, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv. 

KORONASERTIFIKAT: Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv mener kommuner med økende smitte bør innføre koronasertifikat framfor restriksjoner som rammer reiselivet. Foto: Per Sollerman.

Vi vet av erfaring fra tiden under pandemien at tett og jevnlig dialog med myndighetene er vesentlig. NHO Reiseliv, sammen med NHO, fortsetter å ha jevnlige møter og dialog med myndighetene med mål om å hindre nye, inngripende restriksjoner. Vårt viktigste budskap er at kommuner med økende smitte bør innføre koronasertifikat framfor å innføre restriksjoner som rammer reiselivet, fortsetter Bjørndal.  

Han legger til at det viktigste regjeringen må levere på nå for å få ned smitten, er å øke tempoet i vaksineringen av personer over 65 med en tredje dose.  

Oversikt over NHO Reiselivs dialog og møter med nasjonale og lokale myndigheter
Møte med helseministeren

Tirsdag 9. november hadde NHO Reiseliv og NHO et møte med helseministeren og hennes embetsverk der et samlet NHO advarte mot nye, inngripende restriksjoner som rammer næringslivet. Les mer om hvilke tiltak NHO mener bør innføres i kommuner med høy eller økende smitte

Kontakt med myndighetene i alle storbyene

NHO Reiseliv har hatt regelmessig kontakt med helsemyndighetene og politisk ledelse i alle de store byene 

    • I Tromsø har vi hatt daglig kontakt med NHOs regionkontor, Oslo-kontoret har jevn kontakt med Tromsøs politiske ledelse samt møte med kommunelegen 11. november.  
    • I Trondheim har vi, via NHOs regionkontor i Trondheim, hatt regelmessig kontakt med relevante myndigheter 
    • I Oslo har vi fortsatt vår tette dialog med byens næringspolitiske ledelse.  
    • I Bergen hadde vi kontakt med helsepolitisk ledelse i slutten av oktober, samt telefonmøte 5. november med skjenkekontoret i Bergen. 12. november er det planlagt et møte med både helsebyråden og byrådslederen. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: