Med NAV som støttespiller i reiselivets comeback

Publisert

Bilde av en person som jobber på en laptop

I denne artikkelen oppsummerer vi et utvalg av tjenestene som kan være nyttige i gjenåpningsfasen (nederst i artikkelen finner du også opptak og presentasjonene fra webinarene). Illustrasjonsbilde: Pixabay.

Mens bookingene tikker inn hos reiselivsbedriftene, jobber næringen på høygir med å få på plass sesongarbeiderne før sommersesongen. NAV kan være en viktig støttespiller i dette arbeidet, men trenger da kjennskap til behovene og tilbudene den enkelte bedrift har.

Så snart det lempes på smitteverntiltak, skal reiselivsnæringen raskt i gang med gjenåpningen. Det er stor vilje i reiselivet til å reise seg etter 14 krevende måneder, men mange bedrifter sliter med å få tak i nødvendig arbeidskraft. På bakgrunn av dette arrangerte NHO Reiseliv regionale webinarer i samarbeid med NAV regionalt, hvor formålet var å synliggjøre deres verktøyer og tiltak i gjenåpningsfasen. Det ble gjennomført seks regionale webinarer med nærmere 100 deltakere fra alle landets fylker.

NHO Reiseliv er godt fornøyd med gjennomføringen av webinarene, og vil takke NAV for tydelige og konkrete presentasjoner, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv forklarer:

– På den ene siden får vi tilbakemeldinger fra medlemmer som sliter med å få på plass sine faste sesongarbeidere foran årets sesong. I tillegg har flere sagt opp ansatte under pandemien. På den andre siden har NAV en stor database med over 200 000 personer som søker jobb. Samtidig vet vi at mange ikke har kjennskap til tjenestene NAV tilbyr. Den siste ordningen, "tilskudd for sommerjobb", ble dessuten lansert kun dager før webinarene startet opp, forteller Hamborg.

NHO Reiseliv er godt fornøyd med gjennomføringen av webinarene, og vil takke NAV for tydelige og konkrete presentasjoner. Hamborg utdyper:

– NAV gjorde en god jobb med å vise medlemmene våre hvilke muligheter som finnes. I etterkant av webinarene har flere bedrifter gått i dialog med NAV for å gjennomføre lokale tiltak. Blant annet skal medlemmer i Innlandet rigge til en digital møteplass for å sikre kokker frem mot sommeren. Dette blir spennende og forhåpentligvis et eksempel til etterfølgelse, fortsetter Hamborg.

I tillegg jobber NHO Reiseliv inn mot myndighetene for at flere yrkesgrupper innbefattes i innreiseordningen om kritisk personell.  – Vi ser det er kritisk for mange bedrifter med å få tak i nok personell før gjenåpningen. Mange bedrifter har kontrakter med utenlandske arbeidere. Derfor jobber vi nå på to spor, og det bør også medlemmene gjøre, avslutter Hamborg.  

I denne artikkelen oppsummerer vi et utvalg av tjenestene som kan være nyttige i gjenåpningsfasen (nederst i artikkelen finner du også opptak og presentasjonene fra webinarene).

Norges største jobbformidling

Mange benytter seg av finn.no og jobbnorge.no ved rekruttering, men den største stillingsoversikten finner en på arbeidsplassen.no. Seniorrådgiver Linda Hatlem i Arbeids- og velferdsetaten forklarer: – På arbeidsplassen.no handler det om å finne og å bli funnet. På vår jobbformidlingsportal står nærmere 220.000 personer oppført med sin CV. Som arbeidsgiver har du tilgang til kun 15.000 av disse. Hatlem har derfor en klar oppfordring til bedriftene: - Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor som vil lete etter kandidater som matcher med din bedrifts behov.

For at arbeidsplassen.no skal være så effektiv som mulig, har Hatlem en annen oppfordring til NHO Reiselivs medlemmer: – Våre markedskontakter kan finne passende bedrifter til våre kandidater, men da bør bedriftene ha opprettet stillingsannonser på arbeidsplassen.no. På bestilling og i krisetider hjelper vi bedriften med å lage gode kandidatsøk i tillegg til å matche kandidater mot bedriftens behov, fortsetter Hatlem.

På Arbeidsplassen.no kan man søke etter aktuelle kandidater til å fylle stillinger i gjenåpningen av reiselivet. Foto: Faksimile, Arbeidsplassen.no.

Digitale møteplasser

På grunn av pandemien ble det vanskeligere å møtes fysisk i rekrutteringsprosessen og samtidig var det behov for reorientering blant arbeidstakere i flere industrier. På bakgrunn av dette, lanserte NAV vinteren 2021 en digital møteplass. Her kan arbeidsgivere med rekrutteringsbehov møte aktuelle kandidater.

Regiondirektør i Oslo Viken Nina Solli var blant deltagerne på medlemswebinaret med NAV, i regi av NHO Reiseliv. Skjermbilde fra webinar NAV, NHO Reiseliv og NHO Oslo Viken 29. april 2021.

Produktleder for arbeidsplassen.no, Gunn-Elin Åsgren, forklarer: I forkant av eventet får din bedrift tilsendt en oversikt over alle deltakerne og deres CV-er. Under presentasjonen kan deltakerne sende anonyme spørsmål i chatten, og i etterkant kan du som arrangør enkelt komme i kontakt med aktuelle kandidater. Under selve møtet kan du presentere din bedrift og den aktuelle stillingen.

Ifølge Åsgren har livearrangementene allerede rukket å bli en suksess: - Til nå har syv bedrifter gjennomført et livearrangement. En av bedriftene fikk besatt ni stillinger på denne måten. - Målet er at tjenesten skal bli en selvbetjeningsløsning i løpet av kort tid, ifølge Åsgren.

Dersom din bedrift ønsker å gjennomføre et livearrangement kan du ta kontakt med NAV på nav.team.arbeidsplassen@nav.no eller logge deg inn på arbeidsplassen.no under arrangementer.

Tilskudd til sommerjobb

I slutten av april lanserte NAV arbeidsmarkedstiltaket "tilskudd til sommerjobb". Ordningen skal bidra til at arbeidssøkere mellom 16 og 29 år, med lite eller ingen jobberfaring, som trenger bistand fra NAV lettere skal komme ut i arbeid. Kandidaten ansettes i en midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, og skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i bedriften. Tilskuddsordningen kan vare inntil 4 uker per deltaker, men arbeidsforholdet kan forlenges om arbeidsgiver og kandidaten blir enige om dette. Da overtar arbeidsgiver lønnsutbetalingen i sin helhet. Det kan også søkes om midlertidig lønnstilskudd etter avtale mellom arbeidsgiver og kandidaten, der NAV tar den endelige avgjørelse på om det kan innvilges.

Skjermbilde fra medlemswebinaret med NHO Reiseliv, NHO Vest-Norge og NAV 29. april 2021.

NAV-rådgivere er klare til å hjelpe

NAV er representert i hele landet med markedskontakter som er godt kjent med jobbsøkerkandidatene i egen region. Hatlem har avslutningsvis følgende anmodning til bedriftene:

– Gå i dialog med ditt nærmeste NAV-kontor og forklar bedriftens behov. Kun når våre folk vet hvor skoen trykker, kan vi gjøre en god jobb. I tillegg er det viktig å ha en oppdatert profil på arbeidsplassen.no. Hamborg støtter Hatlem i dette:

– Benytt muligheten og benytt deg av tilbudene NAV har. NAV kan være en nyttig ressurs med en stor database av kandidater. Med godt innblikk i våre medlemmers rekrutteringsbehov, vil de lettere kunne bistå bedriftene, avslutter Hamborg.

Opptakene og presentasjonene fra webinarene

Fikk du ikke med deg webinaret, er det bare å klikke deg inn på det aktuelle arrangementet i oversikten. Dette krever at du logger deg på.  

Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)
Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal)
Vest-Norge (Vestland, Rogaland)
Sør-Norge (Agder, Vestfold og Telemark)
Viken Oslo
Innlandet

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: