Regjeringen bekrefter at vi nærmer oss full gjenåpning

Nyhet

Publisert

Portrettbilde av Bent Høie. Foto: regjeringen

Foto: Regjeringen

Regjeringen bekrefter på dagens pressekonferanse at vi nærmer oss tidspunktet for en normal hverdag. Denne fasen innebærer at kravet om én meters avstand opphører, og at resten av restriksjonene, som fortsetter å hemme reiselivsbedriftene, forsvinner.

Helseminister Bent Høie (H) bekreftet på dagens pressekonferanse i dag at vi nærmer oss tidspunktet for det regjeringen omtaler som “en normal hverdag med økt beredskap”. Regjeringen vil fortsatt ikke oppgi en konkret dato for når vi går over til denne fasen, men har tidligere uttalt at det vil skje når hele den voksne befolkningen har fått tilbud om dose 2 som er ventet skal skje i slutten av september.  

Dagens pressekonferanse gjør at vi er litt tryggere på at det ikke kommer noen flere utsettelser og overraskelser, sier Ole Michael Bjørndal, som er fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

– At regjeringen bekrefter at vi nærmer oss full gjenåpning er i tråd med hva de har sagt til oss i vår kontakt med myndighetene denne uken. Vi forventer nå at det skjer som planlagt i slutten av september, og dagens pressekonferanse gjør at vi er litt tryggere på at det ikke kommer noen flere utsettelser og overraskelser. Store deler av reiselivet hemmes fortsatt av antallsbegrensninger, avstandskrav og begrensede innslippstider, og innreiserestriksjoner gir et stort fall i internasjonale gjester, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.  

– Vi får henvendelser fra reiselivsbedrifter over hele landet som melder at det er ekstremt viktig at meteren oppheves, og at de får komme tilbake til normal drift. De store konferansene og arrangementene lar vente på seg så lenge meteren eksisterer, og utenlandske gjester og barnefamilier spesielt avventer med å booke på grunn av strenge innreiseregler, fortsetter Bjørndal.  

Tilbake til normal drift  

Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de aller fleste nasjonale restriksjonene. Meterkravet blir avviklet. Det samme blir restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner også. 

Manglende avklaring om innreiseregler for utlendinger 

Regjeringen vil ved overgangen til en normal hverdag fjerne innreiseregler for utlendinger. Unntaket er borgere fra tredjeland som ikke er fra såkalte lilla land med lav smitte. Det vil komme enkelte lettelser av regler om testing og karantene ved innreise. Regjeringen vil komme tilbake til hvilke test- og karanteneregler som vil gjelde ved innreise.  

– Vi skulle gjerne hatt en avklaring nå på hvilke test- og karanteneregler som vil gjelde for utlendinger. Dette blir for vagt, og skaper stor usikkerhet blant de reiselivsbedriftene som er avhengige av det utenlandske markedet. Det er nå utenlandske barnefamilier booker skiferien sin i Norge, men bookingene har stoppet opp blant annet på grunn av strenge innreiseregler for barn. Vi trenger en rask avklaring, for vi kan ikke risikere enda en tapt vintersesong for alpindestinasjonene, sier Bjørndal.  

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner og NHO Reiseliv har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de ber regjeringen åpne opp for at barn og unge under 18 år, som reiser med foresatte med grønt koronasertifikat, kan få innreise til Norge uten karantene dersom de tester negativt.  

 

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: