NHO Reiseliv skuffet over regjeringens støtteordninger

Publisert

Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse 14. desember 2021.

NHO Reiselivs medlemmer er skuffet over de støtteordningene som regjeringen presenterte i dag. – Det er stor skuffelse og fortvilelse i bransjen, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Mange har klart å skaffe seg et lite overskudd fordi de vet at underskudd betyr at de risikerer å bli slått konkurs. De straffes ved at de ikke får kompensasjon, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Kompensasjonsordningen gis ikke til bedrifter som har et overskudd i løpet av året. Det betyr at restauranter, hoteller og uteliv som har vært tøffe med kostnadene frem mot sommeren, og som har jobbet beinhardt med å reise seg igjen, skape aktivitet, og som klarte å tjene penger i de gode sommermånedene slik at de hadde et lite overskudd ved utgangen av november, sitter med hele tapet selv i desember. Det er stor skuffelse og fortvilelse i bransjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

– Mange har klart å skaffe seg et lite overskudd fordi de vet at underskudd betyr at de risikerer å bli slått konkurs. De straffes ved at de ikke får kompensasjon, fortsetter Krohn Devold.

– Urimelig å slå sammen november og desember

NHO Reiseliv-direktøren reagerer på at støtten blir beregnet samlet for november og desember: 

– Det er urimelig å slå sammen november og desember, da november var en knallgod måned og kan bety at mange ikke får støtte for en elendig og nedstengt desember.

Krohn devold er klar på at kompensasjonsordningen må vare så lenge bedriftene er underlagt strenge, myndighetspålagte restriksjoner som hindrer normal drift. 

Godt at makstaket heves til 120 millioner

– Taket på kompensasjonsordningen heves nå til 120 millioner kroner for perioden fra mars 2021 og ut ordningens levetid.  Dette er en god endring som kan hindre at de store byhotellene faller utenfor ordningen, sier Krohn Devold. 

Nok en sten på formuesskattbøren for de historiske hotellene

Men NHO Reiseliv-direktøren er bekymret for de historiske hotellene:

– De historiske hotellene og andre bedrifter med stor bygningsmasse som de eier selv risikerer å ikke kunne ta ut utbytte for å betale formueskatten. Formueskatten må betales selv om man går med underskudd, sier Krohn Devold.

Vet fortsatt ingen ting om hva slags lønnsstøtte vi får

– Vi vet ingen ting om hva slags lønnsstøtteording vi får. Det er den ordningen de store byhotellene og restaurantene har bedt om for å slippe å permittere. Videre må antall lønnspliktige dager reduseres til 5 dager. De aller fleste tvinges til å permittere nå på grunn av skjenkestoppen som har revet bort næringsgrunnlaget til hele servering- og utelivsbransjen, sier Krohn Devold.

 

 

Dette er støtteordningene regjeringen la frem i dag

Detaljene om støtteordningene er foreløpig ikke presentert, men dette vet vi etter pressekonferansen 14. desember 

 • Nasjonal kompensasjonsordning gjeninnføres: Terskelen inn er minimum 30 % svikt i omsetning og maksbeløpet pr utbetaling senkes fra 20 til 15 millioner.  Regjeringen vil begrense muligheten for støttemottakerne til å ta utbytte og bedrifter som går med overskudd, må betale tilbake støtten. Man søker om støtte i etterkant slik som tidligere runder. Ordningen er foreløpig kun utvidet til november, desember 2021 og januar 2022, men vil kunne utvides videre. Makstaket for ordningen økes til 120 millioner fra mars 2021 og så lenge ordningen varer. 
 • Lønnsstøtte: Rammene for lønnsstøtteordning for å hindre permitteringer kommer mest sannsynlig i løpet av denne uken 
 • Utsette skatter og avgifter: Regjeringen vil vurdere mulighet for å gjøre det enklere å utsette skatter og avgifter
 • Statsgarantert lån: Det vil igjen bli mulig å søkestatsgarantert lån
 • Støtte til store publikumsåpne arrangementer: Store publikumsåpne arrangementer som ikke kan gjennomføres kan få støtte for 60 % av det faktiske underskuddet. Regjeringen vurderer også om dette skal gjelde lukkede arrangementer for å komme eventbransjen i møte. 
 • Kommunal kompensasjonsordning: Ny runde kommunal kompensasjonsordning på 1,2 mrd. 
 • Lærlinger som blir permittert nå vil kunne få dagpenger frem til 1. mars 2022
 • Forhøyede dagpengesatspå 80 % inntil 3G frem til 1. mars 2022
 • Perioden medfritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar. NB! Dette gjelder de som allerede har vært permittert en stund. 
 • Koronarelatert sykefravær: Staten dekker utgiftene ved koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

 1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

  Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: