NHO Reiseliv i møte med HOD om beredskap

Publisert

tre mennesker som smiler. foto

Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, og advokat Heike Kristine Bentsen møtte Ole Henrik K. Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdepartementet for å gi innspill til regjeringens beredskapsplan. Foto: NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har vært i møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å følge opp dialogen med helsemyndighetene angående regjeringens beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien.

I februar i år ga NHO Reiseliv innspill til regjeringens "strategi og beredskapsplan for håndtering av covic-19-pandemien". NHO Reiseliv er opptatt av at regjeringen har en god og forutsigbar plan for hvordan vi eventuelt skal håndtere nye smitteutbrudd og restriksjoner i fremtiden:  

— I vårt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet var NHO Reiseliv krystallklar på at skjenkestopp ikke lenger kan brukes som et virkemiddel i Norge, og at vi aldri igjen må få en så hard nedstenging av reiseliv, kultur og uteliv. Regjeringen og FHI lyttet til oss, og anbefaler ikke lenger full skjenkestopp. Det viser hvor viktig det er å ha en god og tett dialog med helsemyndighetene, og er grunnen til at vi igjen har tatt initiativ til et møte med HOD, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.  

Nødvendig med løpende kontakt 

Bjørndal understreker at det er ingen fare for nye nedstengninger i nærmeste fremtid, men at det er viktig å være "føre var":  

— Skulle det oppstå nye smitteutbrudd eller virusvarianter er det viktig at vi etablerer en god dialog med helsemyndighetene. Særlig under den siste nedstengingen savnet vi å bli tatt med på høring om smitteverntiltak og andre ordninger. Om dette var blitt gjort, ville man kunne unngått en del logiske brister og samtidig fått økt forståelse for bransjens behov og at disse kunne dekkes uten å gå på bekostning av smittevern. Bordservering av alkohol er et kjent eksempel her, sier Bjørndal. 

—Derfor er vi føre var, og fortsetter å gi innspill til regjeringens beredskapsplan, samtidig som vi får innsikt i regjeringens planer fremover. Det er helt nødvendig med løpende kontakt mellom bransje og myndigheter under en pandemi, og jevnlig kontakt om både situasjonen og reguleringer vil fjerne noe av uforutsigbarheten som medlemmene våre følte sterkt på under pandemien, avslutter Bjørndal.  

Les notatet overrakt til Ole Henrik K. Bjørkholt ved Helse- og omsorgsdepartementet her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: