Slik jobbet NHO Reiseliv i 2017 for å stoppe momsøkningen

Den viktigste kampsaken for NHO Reiseliv i 2017 gjaldt momssjokket regjeringen ga reiselivsnæringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Last ned presentasjon og se hvordan NHO Reiseliv jobbet for å stoppe momsøkningen.

Den viktigste kampsaken for NHO Reiseliv i 2017 gjaldt momssjokket regjeringen ga reiselivsnæringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Regjeringen foreslo å øke reiselivsmomsen fra 10 til 12 prosent. I en bredt anlagt næringspolitisk kampanje mobiliserte vi fra dag én, både gjennom media og politiske møter. I presentasjonen under kan du lese mer om hvordan NHO Reiseliv jobbet for å stoppe momsøkningen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: