Erna Solberg om moms-forslag: – Ser ikke for meg en stor revolusjon

Publisert

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet NHO Reiselivs årskonferanse 2019 på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum.

I sin tale på NHO Reiselivs årskonferanse gikk statsminister Erna Solberg langt i å tilbakevise forslaget fra et utvalg om å innføre én felles momssats.

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefalte i forrige uke å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Utvalgets oppdrag har vært å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes «enklere og med færre satser enn i dag».

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold gikk ut med en sterk advarsel mot å fjerne lav- og nullmomssatsene. Finansminister Siv Jensen var også raskt ute med å si at forslaget neppe vil bli tatt til følge. Da statsminister Erna Solberg åpnet NHO Reiselivs årskonferanse på Clarion Hotel The Hub i Oslo tirsdag, tok hun opp reiselivets reaksjoner på forslaget om å etablere én felles momssats.

– Støtte opp om lav- og nullsatser

– Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av forslagene, og vil lytte til innspill. Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav- og nullsatser i dag. Jeg ser derfor ikke for meg en stor revolusjon på dette området, slik utvalget foreslår, men vi må se på noen grenseganger, sa Solberg foran et hundretalls deltakere på NHO Reiselivs årskonferanse.

Statsministeren kan ikke slå fast at reiselivsnæringen blir vernet mot høyere momssatser i regjeringens kommende momsreform, skriver NTB.

– Jeg kan ikke gå inn i hver enkelt bit av dette. Det er både direkte og indirekte ting i momssystemet som påvirker i reiselivsnæringen. Det er ikke slik at vi vil fjerne alle nullsatser eller terskler i systemet. Men det kan være noen intensjoner man kan oppnå med endringer i momssystemet, som gjør at man for eksempel kan belønne sunne ting og ikke usunne ting, sier Solberg til nyhetsbyrået.

– Høyere moms ødeleggende

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold minner om at reiselivet er sårbart for økte skatter og avgifter.

– Mange i reiselivsnæringen vil si at det allerede har vært en revolusjon med 50 prosent momsøkning på to år. Enhver ny momsøkning vil være svært ødeleggende for reiselivsnæringen. At statsministeren går langt i å tilbakevise det kontroversielle forslaget om én felles momssats, er derfor beroligende, sier Krohn Devold.

Hun skulle aller helst ønske at Norge hadde samme momssatser på overnatting som andre land i Europa.

– Hvis vi har mye høyere priser enn andre europeiske land, så reiser folk andre steder. Det er som alltid distriktene som vil bli rammet først og verst, ettersom det er færre alternative jobber der, sier NHO Reiseliv-sjefen.

– Stor betydning for norsk økonomi

I talen på NHO Reiselivs årskonferanse trakk statsministeren frem reiselivets bidrag til verdiskaping og sysselsetting over hele landet.

– Dere bidrar til verdiskaping og til å skape lokale arbeidsplasser, i en norsk økonomi som for tiden går godt. Veksten tar seg opp og ledigheten faller. Næringen er en sysselsettingsmotor, spesielt blant unge og innvandrere. Og særlig i distriktene. Dette har stor betydning for norsk økonomi og samfunnsliv.

– Reiselivet skaper både arbeidsplasser og verdier som bidrar til vår felles velferd. Og vi ser at samlet turistkonsum utgjorde 177 milliarder kroner i 2017. Det er betydelige summer, sa Erna Solberg på årskonferansen.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: