NHO ber regjeringen videreføre lavmomsen på 6 prosent ut året

Publisert

Foto: NHO / Bjørnar Eidsmo.

NHO har sendt et brev til Finansdepartementet om behovet for videreføring av kompenserende tiltak i pandemiens siste fase. Videreføring av lavmomsen er blant tiltakene NHO mener regjeringen bør forlenge ut året.

NHOs hovedstandpunkt gjennom hele pandemien har vært at smitteverntiltakene må gi rom for mest mulig normal forretningsdrift, og at bedriftene som hindres i dette må kompenseres. Regjeringen har i løpet av sommeren utsatt innføring av trinn 4 to ganger. Det innebærer at fjerning av de siste restriksjonene er forskjøvet i tid. 

 

Overnattingsmomsen skal opp igjen fra 6 til 12 prosent 1. oktober, men burde holdes på seks prosent ut året, og kompensasjonsordningen bør ikke avsluttes tidligere enn ved utgangen av oktober, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Så lenge det er antallsbegrensninger, avstandskrav og begrensede innslippstider fortsetter dette å hemme lønnsomheten til restauranter, barer og nattklubber over hele landet. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at så lenge reiselivet er underlagt restriksjoner som hindrer normal drift er det nødvendig å videreføre noen av hjelpetiltakene:  

− Overnattingsmomsen skal opp igjen fra 6 til 12 prosent 1. oktober, men burde holdes på seks prosent ut året, og kompensasjonsordningen bør ikke avsluttes tidligere enn ved utgangen av oktober. Det er viktig at kompenserende tiltak ikke avvikles for tidlig. Det vil ta tid for reiselivet å reise seg igjen. Det er fortsatt mange reiselivsbedrifter som rammes, og som trenger hjelpetiltak i overgangen til normal drift, ser Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

 

Ber om at forsinkelsesrenten reduseres 

 

Ordningen med utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter har vært viktig for mange bedrifter inkludert reiselivsbedriftene. Men forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter er høy; 8 prosent. Et samlet NHO ber derfor om at forsinkelsesrenten reduseres til 6 prosent med virkning fra 1. januar i år. 

Les hele brevet her 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: