Tilsvar fra Politiets Fellestjenester om diskriminerende konkurransegrunnlag for hotell- og konferansetjenester

Brevet er skrevet 03.10.11 og sendt til NHO Reiseliv fra Politiets Fellestjenester.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: