Frittstående hotell er nok en gang utelatt fra offentlige konkurranser

Nyhet, Overnatting

Publisert

Skjermbilde fra nettsiden doffin.no

Skjermbilde fra nettsiden doffin.no.

Tre offentlige virksomheter utelater eksplisitt frittstående hoteller fra å delta i konkurranser om oppdrag. NHO Reiseliv er lei av at frittstående hoteller blir ekskludert.

─ Igjen viser det seg at frittstående hotell blir holdt utenfor konkurransen om store offentlige anbud. Innkjøperne hos en rekke offentlige virksomheter kan neppe ha tatt seg bryet med å lese stortingsmeldingen om offentlige innkjøp, før de lyste ut sine konkurranser for hotelltjenester i høst, sier politisk rådgiver Kjersti Aastad som leder NHO Reiselivs arbeid med offentlige anskaffelser.

Ber om møter med departementene

Sammen med NHO ser NHO Reiseliv seg lei på å måtte minne offentlige virksomheter om samfunnsoppdraget deres, og ber nå om møter med de respektive departementene, blant annet for å få belyst hvor utstrakt problemet er.

#205

─ I NHO er vi ikke opptatt av hvem som vinner, men vi er opptatt av at alle skal få stille til start, sier politisk rådgiver i NHO Reiseliv, Kjersti Aastad.

─ I NHO er vi ikke opptatt av hvem som vinner, men vi er opptatt av at alle skal få stille til start. I dette ligger det flere samfunnshensyn, som at flere tilbydere gir lavere pris, og at det offentlige også har et ansvar for å bygge opp under den sunne konkurransen i markedet og mangfoldet av tilbydere. Dette blir godt tatt imot fra øverste hold, men det viser seg gang på gang at de som skal gjennomføre innkjøpene enten ikke har fått med seg prinsippet, velger å overse det eller synes det blir for mye styr å dele opp oppdragene, sier Aastad.

Risiko for at frittstående hoteller presses ut av markedet

Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er tydelig på at det er mulig å dele opp anskaffelser i delkontrakter. Videre er oppdragsgiver pålagt å gi en begrunnelse for manglende kontraktsoppdeling ved større anskaffelser. Stortingsmeldingen understreker at dersom anskaffelser ikke åpner for å gi tilbud på deler av konkurransen, vil den favorisere større leverandører som har mulighet til å levere i hele landet.

─ Det er viktig at man i anbud skiller mellom rom/frokost og kurs/konferanse. Om tilbudet ikke deles opp, vil det i mange tilfeller ikke være mulig for frittstående hoteller uten kjedetilknytning å konkurrere om levering av rom/frokost- eller konferansetjenester. Vi risikerer at frittstående hoteller presses ut av markedet, sier Aastad.

Regjeringen vil utrede konsekvenser og etterlevelse av regler

Regjeringen vil foreta en utredning av konsekvensene av store offentlige anskaffelser, og oppdragsgiveres etterlevelse av «del opp eller begrunn-prinsippet», for utvalgte områder der det er utfordringer med store kontrakter. Dette kommer frem i en ny strategi «Småbedriftslivet» som ble lansert for en drøy uke siden.

─ I mange tilfeller blir det ikke godt begrunnet i utlysningene fra de statlige organene hvorfor avtalene ikke deles opp. Vi er spente på hva som blir resultatet av denne utredningen, og forventer at regjeringen tar utfordringene med offentlige kontrakter på alvor. Dette er en bransje med små marginer. De frittstående er helt avhengig av å få delta i konkurransen skal de overleve, sier Aastad.

Veileder for offentlige innkjøp

I mai lanserte NHO og NHO Reiseliv en veileder sammen med Sykehusinnkjøp og Statens innkjøpssenter. Veilederen har fått navnet Hotellveileder.no, og viser hvilke krav som kan stilles og hvordan de bør stilles. Den fremmer også utlysninger av rom/frokost-konkurranser per lokasjon, slik at alle aktører i hvert område skal få være med å gi tilbud.

Mer om offentlige anskaffelser:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: