NHO Reiseliv

Innhold

Gi innspill til veileder for offentlige hotellanskaffelser

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Frokost

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Overnattingsbedrifter inviteres til å gi innspill til arbeidet med en veileder for offentlige anskaffelser av rom/frokost.

Sykehusinnkjøp HF, Statens innkjøpssenter, NHO og NHO Reiseliv inngikk i fjor et samarbeid om å etablere en veileder for anskaffelser av hotelltjenester (rom/frokost). Målet er å gi frittstående hoteller, mindre hotellsammenslutninger og hotellkjeder lik tilgang til offentlige konkurranser.

I arbeidet med veilederen er det ønskelig å ha dialog med leverandører (hotell, overnatting etc.) og virksomheter som gjennomfører anskaffelser av tilsvarende tjenester.

Som et ledd i denne prosessen inviteres bedrifter til å gi innspill til veilederen. Spesielt ønskes tilbakemeldinger vedrørende miljøkrav, universell utforming, prismodeller, krav til kvalitet (kravspesifikasjon) og bruk av reisebyråleverandør.

Frist for å gi tilbakemelding er 15. februar. Ta kontakt om du har spørsmål om hvordan du gir innspill.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: