Startskudd for samarbeid om mer rettferdige hotellanbud

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Fra venstre: Kjetil Østgård (avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT og leder av Statens innkjøpssenter), Ole-Magne Kleven, (innkjøpsdirektør for varer og tjenester i Sykehusinnkjøp HF), Arnhild Dordi Gjønnes (advokat i NHO og ekspert på offentlige anskaffelser), Harald I. Johnsen (divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF), Tony Eide (daglig leder i Festningshotellene, Festningen Hotel & Resort og Oscarsborg Hotel & Resort) og Ole Michael Bjørndal (næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv).

NHO Reiseliv og NHO møtte onsdag Sykehusinnkjøp, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og frittstående hoteller for å diskutere hvordan frittstående aktører kan sikres deltakelse i statlige hotellanbud.

Møtet kom som et resultat av NHO Reiselivs sterke kritikk av Sykehusinnkjøps anbudsprosess i Bergen tidligere i år. I den forbindelse sa Sykehusinnkjøps administrerende direktør Kjetil Istad at helseforetaket ønsker å se på «hvordan fremtidige anskaffelser enda bedre kan ivareta små og mellomstore kjeder, og enkeltstående hoteller». Istad uttalte videre at han ser frem til et godt samarbeid med NHO og NHO Reiseliv for å løse utfordringene på en best mulig måte

Møtet i Næringslivets Hus 6. juni var starten på dette samarbeidet.

Staten tjener på flere tilbydere

Blant deltakerne på møtet var hotelldriverne Tony Eide fra Festningshotellene og George Thommassen fra Tyrifjord Hotell. De la i sine innlegg vekt på at alle må få stille til start i konkurransen om offentlige anbud, og at jo flere som deltar, jo mer kan staten tjene på pris. Da er det også viktig at man ikke har ekskluderende krav.

─ Det er ikke logisk om landets beste 800-meterløper ikke får stille til start i NM fordi noen regler sier at klubben hans er for liten, sier George Thommassen.

─ Det er viktig at man i anbud skiller mellom rom/frokost og kurs/konferanse. Det bør også bli mulig å gi deltilbud for eksempel i ett geografisk område og ikke kun landsdekkende avtaler, en praksis mange har pekt på som ekskluderende, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Avdekket misforståelse

I møtet onsdag ble det avdekket ett punkt knyttet til Sykehusinnkjøps avtaler som kan misforstås. Det er mulig at mange sykehusansatte og pasienter i dag tror de er begrenset til å bo kun hos avtalekjedene, selv når disse holder til et godt stykke unna for eksempel helseforetaket de skal besøke. Dette skal Sykehusinnkjøp se nærmere på.

NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Arnhild Dordi Gjønnes, legger vekt på viktigheten av dialog med medlemmene.

─ Vi blir ikke bedre enn det medlemmene gjør oss til, sier Gjønnes, og viser til alle gangene medlemmene har kontaktet henne og NHO Reiseliv for å si tydelig ifra om problematiske innkjøp fra offentlig hold.

NHO Reiseliv, NHO, Difi og Sykehusinnkjøp skal nå sette ned en prosjektgruppe som vil jobbe målrettet for å lage en mal for innkjøp fra staten som sikrer at frittstående aktører kan delta i konkurranser. Arbeidet vil pågå gjennom høsten og vinteren, med mål om å være ferdig våren 2019.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: