Norsk reiseliv kan bli grønn eksportvinner

Arkitektillustrasjon av Nasjonale Turistveiers servicebygge på Gjendeosen.

Nasjonale Turistveger, som her på Gjendeosen, er gode eksempler på hvordan norske reiselivsdestinasjoner er en viktig kilde til eksportinntekter. Foto: Hjeltnes Sivilarkitekter

NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Fellesforbundet, Parat, Norsk Reiseliv og Virke Reiseliv har gått sammen om et felles initiativ for å sikre at reiselivet blir regjeringens eksportsatsing.

Innspillet "Mer og grønnere reiselivseksport" er et felles innspill til eksportreformen "Hele Norge Eksporterer fra NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Virke Reiseliv, Fellesforbundet, Parat og Norsk Reiseliv. Klikk på bildet for å laste ned og lese innspillet.

Målet er å sikre at reiselivet, som en grønn og voksende næring, blir en av de eksportnæringene som myndighetene skal satse på i fremtiden. «Hele Norge eksporterer» er tittelen på den nye satsingen til regjeringen, der målet er at eksporten fra Norge, utenom olje og gass, skal økes med 50 prosent innen 2030. I den forbindelse skal regjeringen identifisere 5 - 10 større strategiske eksportsatsinger. 

– Reiselivet er en av Norges største og viktigste næringer som skaper arbeidsplasser over hele landet. Vi er også en viktig eksportnæring fordi mange hundre tusen utlendinger legger igjen penger i våre lokalsamfunn, og et økende antall nordmenn ferierer i eget land, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, som forklarer at reiselivets eksportbidrag er flere utenlandske gjester til Norge, og flere nordmenn som reiser mer i Norge.  

– Norge har kunnet hvile seg på eksportinntekter fra olje og gass, men når verden skal bli karbonnøytral betyr det at vi ikke lenger kan eksportere gass og olje i like stor grad som i dag. Da må vi erstatte det enorme omsetningsvolumet fra karbon, og bygge opp de næringene som har vekstpotensial for eksport som øvrig industri, fisk og reiseliv. Vi forventer en stor vekst i utenlandske turister og av nordmenn som ferierer i eget land. Etter oljen er reiselivet dermed en aktør som skal styrke norsk eksport, sammen med de andre eksportnæringene, sier Krohn Devold. 

Reiselivet er en viktig eksportnæring fordi mange hundre tusen utlendinger legger igjen penger i våre lokalsamfunn, understreker Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv

Reiseliv er Norges 5. største eksportnæring  

Ifølge SSBs satellittregnskap for turisme var det samlede turistkonsumet i 2019 i Norge 194,3 milliarder kroner. Dette gjør reiselivsnæringen til Norges 5. største eksportnæring etter olje/gass, maritim, sjømat og prosessindustri. Veksten i utenlandske turister til Norge har vært høy. Ifølge SSB vokste eksportinntektene med 46 prosent fra 2014 til 2019, en økning på 8 prosent årlig vekst. Menon Economics anslår at reiselivseksporten vil vokse med 3-4 prosent per år mot 2030, som vil gi en samlet reiselivseksport på om lag 90 milliarder kroner.  

Bærekraftig vekst en forutsetning  

– Veksten kan skje samtidig som vi lager verdens beste klimavennlige transportløsninger. Norsk reiseliv har tilnærmet nullutslipp. Det er et samlet ansvar for alle norske bransjer å jobbe for en så grønn og utslippsfri transport som teknologien muliggjør. Her bør Norge være best i klassen, sier NHO Reiseliv-direktøren.  

Aktørene bak initiativet viser til den nasjonale reiselivsstrategien "Sterke inntrykk med små avtrykk" som understreker at veksten må skje gjennom flere høyt betalingsvillige og klimabevisste turister:  

– Vi må jobbe for en utvikling som både bidrar til vekst og høyere verdiskaping, men også lavere utslipp. Veksten i reiselivet må skje ved å rette markedsføringen mot nærmarkedene, og mot flere høyt betalingsvillige turister med lavt klimaavtrykk, som blir lenge når de først reiser til Norge, og som bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping, sier Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet.  

Naturbaserte opplevelser, trygghet og klima vil tiltrekke flere turister  

– Norge har potensialet til å ta en enda større del av det internasjonale turistmarkedet, fordi vi har et rikt spekter av natur- og kulturbaserte opplevelser og aktiviteter, som blir stadig mer populært blant turister fra de store reiselivsmarkedene. Kvaliteten i norsk reiseliv har styrket seg kraftig, og vi oppfattes som et trygt land å reise til, sier reiselivs-direktøren. Hun tror også at klimaet vil påvirke valg av reisemål i fremtiden:  

– Jeg tror vi kommer til å få en stor økning av “klimaturister” i tiden fremover. Norge har et mer behagelig klima om sommeren som kommer til å tiltrekke seg flere turister fra sørlige strøk med ekstremvarme og tørke, fortsetter Krohn Devold.  

Reiseliv er eksport

Reiselivet er en viktig eksportnæring, og er valgt ut som en av regjeringens viktigste eksportsatsinger. Det vil styrke Norge i form av flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte inntekter.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder
Et portrettbilde av en ansatt

Siste nytt

  1. Booking.com fjerner alle prisparitetsklausuler

    NHO Reiseliv har lenge påpekt behovet for å innføre et forbud mot såkalte prisparitetsklausuler i avtaler mellom hoteller og internasjonale plattformselskaper. Nå har flere års kamp ført fram.

  2. Nye momsregler vedtatt: - Skuffende og forunderlig

    NHO Reiseliv og leiebilbransjen ble ikke hørt da  regjeringspartiene og SV kom til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Det er nå klart at regjeringens forslag om leiebilmoms ble vedtatt uten endringer.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: