Foto: Visit Oslo.

Reiseliv øker Norges eksportinntekter

Norge trenger flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Reiselivet kan bidra til å øke Norges eksportinntekter fordi vi forventer en stor vekst av turister i fremtiden. Reiselivets eksportbidrag er flere utenlandske gjester til Norge, og flere nordmenn som reiser mer i Norge fremfor utlandet.

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Store samfunnsutfordringer som klima, helse og jobbskaping vil prege den politiske agendaen i lang tid.

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse disse store samfunnsutfordringene.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en kvinne. Foto.
Les mer om hvordan reiselivet er en del av løsningen

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: