Staker ut kursen for norsk reiselivseksport

Publisert

Tre personer som står vedsiden av hverandre og ser inn i kamera

29. april: Nasjonalt eksportråd har levert sin anbefaling til en nasjonal eksportsatsing på reiseliv. F.v nestleder i Nasjonalt Eksportråd, Kathrine Myhre, næringsminister Cecilie Myrseth og leder i Nasjonalt Eksportråd, Arvid Moss. Foto: NFD

Mandag 29. april leverte Nasjonalt eksportråd, ved leder Arvid Moss og nestleder Kathrine Myhre, sin anbefaling til en nasjonal eksportsatsing på reiseliv til næringsminister Cecilie Myrseth.

Tiltakene i satsingen gir gode muligheter for eksportvekst for både små og store bedrifter. Skal vi eksportere norsk reiseliv er det viktig med rammevilkår som heier på norsk eierskap og som gir verdiskaping som tilfaller Norge. Norge har alt som skal til for å bli en ledende destinasjon for bærekraftig og attraktiv turisme, og forslagene i eksportsatsningen vil gjøre veien dit enklere, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv

Blant tiltakene som foreslås er et kompetanse-program for eksportmodne reiselivsbedrifter som skal øke kunnskapen om hva som kreves for å kunne eksportere, og markedsføringssatsinger i utvalgte segmenter og markeder.  

Det er naturlig at Norge ser på våre rammebetingelser opp mot våre europeiske konkurrenter. Skal vi klare å nå frem i konkurransen, må ikke bedriftene våre ha flere skatter og avgifter enn konkurrentene, noe anbefalingen gir en tydelig beskrivelse av, sier Krohn Devold.

Forslag til nasjonal eksportsatsing Reiseliv ble overlevert næringsminister Cecilie Myrseth 29. april 2024. Klikk på bildet for å laste ned rapporten. Foto: Nasjonalt eksportråd

Les anbefalingen her: Forslag til nasjonal eksportsatsing reiseliv

Målrettet satsing på nærmarkedene 

Det viktigste tiltaket i satsingen er å etablere målrettede og sesongtilpassede markedsaktiviteter, rettet inn mot betalingsvillige og klimabevisste segmenter som kan reise utenfor høysesongen og bidra til å fylle opp kapasiteten i reiselivet.  

Tyskland er valgt som start-pilot, og skal testes over en treårig periode før utrulling i andre prioriterte markeder som UK og utvalgte segmenter i USA og Canada. Eksportsatsingen ønsker å rette seg inn mot nærmarkedene Sverige, Danmark, Tyskland, BeNeLux og Storbritannia. Noen segmenter i USA og Canada er likevel inkludert grunnet høyt dagbruk og sesongutvikling.  

Bred forankring i næringen

Siden tidligere næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i september 2023 utpekte reiselivsnæringen til den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform, "Hele Norge Eksporterer", har det vært jobbet med å få på plass et dokument som sier noe om hva satsingen skal innebære.  

Reiselivet har lenge vært en “skjult” eksportnæring. Med denne satsningen får man både bekreftet reiselivets betydning som eksportnæring og gitt klare anbefalinger om tiltak for ytterligere vekst. Satsningen er bredt forankret i næringen og vi i NHO Reiseliv er godt fornøyd med at initiativet fra 2022 nå har endt opp med en tydelig anbefaling, sier Krohn Devold. 

Arbeidet med innspill til strategien har omfattet samlinger med bedrifter innen alle bransjene i reiselivsnæringen; servering, hotell, destinasjonsselskap, opplevelsesbedrifter og transport.  

Forslag til nasjonal eksportsatsing reiseliv

Forslag til nasjonal eksportsatsing på reiseliv utarbeidet av Nasjonalt eksportråd. Last ned rapporten her.

Reiseliv er eksport

Reiselivet er en viktig eksportnæring, og er valgt ut som en av regjeringens viktigste eksportsatsinger. Det vil styrke Norge i form av flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte inntekter.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: