Norsk reiseliv valgt som en av regjeringens eksportsatsinger

Publisert

Tre smilende menn som står på en bryggekant i Bergen. Foto

Bergen: Næringsministeren annonserte 7. september at reiselivsnæringen blir den femte nasjonale eksportfremmesatsingen under «Hele Norge eksporterer». Fra venstre Anders Nyland, reiselivsdirektør i Bergen, byrådsleder Rune Bakervik (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Bhanuja Rasiah

Næringsministeren annonserer at reiselivet blir en av regjeringens eksportsatsinger. En viktig anerkjennelse, understreker NHO Reiseliv-direktøren.

En kvinne i lys jakke og rosa skjerf som smiler mot kamera. Foto.

— Dette er en svært gledelig nyhet, og en viktig anerkjennelse av reiselivsnæringens verdi og vekstpotensial, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Oda Hveem

«Hele Norge eksporterer» er tittelen på den nye satsingen til regjeringen, der målet er at eksporten fra Norge, utenom olje og gass, skal økes med 50 prosent innen 2030. Nå har regjeringen plukket ut norsk reiseliv som en av de eksportnæringene som myndighetene skal satse på i fremtiden. 

– Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser, og Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. Fra regjeringas side ønsker vi å bidra til å utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet. Norsk reiselivsnæring er viktig, og en nasjonal eksportfremmesatsing på dette området er derfor helt riktig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også: Reiseliv øker Norges eksportinntekter

Viktig anerkjennelse av reiselivsnæringen

– Dette er en svært gledelig nyhet, og en viktig anerkjennelse av reiselivsnæringens verdi og vekstpotensial. Reiselivet er en av Norges største og viktigste næringer som skaper arbeidsplasser over hele landet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

–  Vi er også en viktig eksportnæring fordi mange hundre tusen utlendinger legger igjen penger i våre lokalsamfunn, og et økende antall nordmenn ferierer i eget land, understreker Krohn Devold.

Satsing må følges opp med tiltak og rammevilkår 

– Norske hotell, spisesteder og opplevelsesleverandører har jobbet hardt for å skape et reiseliv som rangeres høyt internasjonalt, men der konkurransen er knallhard og marginene små, sier Kristin Krohn Devold.

Næringen ser fram til å samarbeide med myndighetene om utformingen av de virkemidlene som må til for at eksportsatsingen skal lykkes.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

– Norske hotell, spisesteder og opplevelsesleverandører har jobbet hardt for å skape et reiseliv som rangeres høyt internasjonalt, men der konkurransen er knallhard og marginene små, sier Kristin Krohn Devold.

Fortiden på et dokument med bilde av en kvinne i vakker natur, med teksten Mer og grønnere reiselivseksport. Illustrasjon

NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Fellesforbundet, Parat, Norsk Reiseliv og Virke Reiseliv står sammen bak innspillet "Mer og grønnere reiselivseksport" som ble sendt Nasjonalt eksportråd for å sikre at reiselivet skulle bli valgt som en av regjeringens eksportsatsinger. Klikk på bildet for å lese innspillet. Foto: NHO Reiseliv

Bærekraftig vekst en forutsetning

NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Fellesforbundet, Parat, Norsk Reiseliv og Virke Reiseliv, er aktørene som har stått bak et felles initiativ for å sikre at reiselivet skulle bli valgt ut som en av regjeringens eksportsatsinger.

NHO Reiseliv og de andre reiselivsaktørene viser til den nasjonale reiselivsstrategien "Sterke inntrykk med små avtrykk" som understreker at veksten skal skje gjennom flere høyt betalingsvillige og klimabevisste turister. Ambisjonen er at verdiskapingen skal opp samtidig som klimagassutslippene går ned, og at reiselivet skal være en lønnsom og bærekraftig helårsnæring:   

– Hvis Norge skal vokse som en bærekraftig destinasjon må vi vite hvilke turistgrupper vi skal satse på fremover. Målet må være å tiltrekke oss flere turister med lavt klimaavtrykk, som blir her lenger og som bidrar til lokal verdiskaping og arbeidsplasser,sier Krohn Devold. 

Les også:
Mer og grønnere reiselivseksport: Innspill til Nasjonalt eksportråd

Les reformen «Hele Norge eksporterer» her

Reiseliv er Norges 5. største eksportnæring   

Ifølge SSBs satellittregnskap for turisme var det samlede turistkonsumet i 2019 i Norge 194,3 milliarder kroner. Dette gjør reiselivsnæringen til Norges 5. største eksportnæring etter olje/gass, maritim, sjømat og prosessindustri. Ifølge SSB vokste eksportinntektene med 46 prosent fra 2014 til 2019, en økning på 8 prosent årlig vekst. Menon Economics anslår at reiselivseksporten vil vokse med 3-4 prosent per år mot 2030, som vil gi en samlet reiselivseksport på om lag 90 milliarder kroner.  

– Norge har kunnet hvile seg på eksportinntekter fra olje og gass, men når verden skal bli karbonnøytral betyr det at vi ikke lenger kan eksportere gass og olje i like stor grad som i dag. Da må vi erstatte det enorme omsetningsvolumet fra karbon, og bygge opp de næringene som har vekstpotensial for eksport som øvrig industri, fisk og reiseliv. Etter oljen er reiselivet dermed en aktør som skal styrke norsk eksport, sammen med de andre eksportnæringene, avslutter Krohn Devold. 

 

Mer og grønnere reiselivseksport : Innspill til Nasjonalt eksportråd

Reiseliv er eksport. Vedlagte innspill "Mer og grønnere reiselivseksport" er sendt Nasjonalt eksportråd med mål om at reiseliv skal tas opp som en prioritert næring i eksportreformen Hele Norge Eksporterer.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: