– Leiebilbransjen er svært skuffet over regjeringen

Publisert

Volvo i naturen. Foto.

Regjeringen gjør Norgesferien dyrere : Endringene i mva-justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy vil ramme bilutleiebransjen, og vil gjøre det dyrere å både leie og dele bil. Illustrasjonsbilde. Foto: Hertz Norge

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. NHO Reiseliv reagerer sterkt på regjeringens hastebehandling av nye MVA-regler for leiebilbransjen som fordyrer Norge som reisemål.

Regjeringen overser høringssvar fra både bransjen og skatteetaten i revidert nasjonalbudsjett. Endringene i mva-justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy vil ramme bilutleiebransjen, og vil gjøre det dyrere å både leie og dele bil. Dette er skadelig for bilutleiebransjen og Norge som reiselivsdestinasjon, sier Kristin Krohn Devold, adm.dir. i NHO Reiseliv.  

Portrett av Kristin Krohn Devold

Regjeringen erkjenner i RNB at de nå fordyrer Norge som reisemål både for nordmenn og utlendinger og tror samtidig at dette ikke vil ha konsekvenser. Dette er å tro at man kan ignorere internasjonale konkurranseforhold, understreker Kristin Krohn Devold.

Regjeringen erkjenner i RNB at de nå fordyrer Norge som reisemål både for nordmenn og utlendinger og tror samtidig at dette ikke vil ha konsekvenser. Dette er å tro at man kan ignorere internasjonale konkurranseforhold, fortsetter Devold.

Regjeringen gjør norgesferien dyrere

NHO Reiseliv mener at dette i praksis betyr en økning i pris på Norgesferien med flere hundre kroner for de som bruker leiebil. Og det kan bli enda verre, Norge vil med dette kunne miste gjester til for eksempel Sverige, som heller velger å fly og leie bil i Sverige som et utgangspunkt for ferien.

Da blir tapet enda større. Dette er stikk i strid med regjeringens ønske om økt reiselivseksport og mer verdiskaping i distriktene, sier Devold.

Regjeringen forslag i RNB går ut på at fradragsført inngående merverdiavgift for personkjøretøy tilbakeføres forholdsmessig, basert på kjøretøyets verdi når det omdisponeres fra fradragsberettiget bruk. I dag er det slik at fradragsført merverdiavgift må tilbakeføres dersom personkjøretøyet selges før det har gått 48 måneder etter at kjøretøyet ble registrert.

Dette vil påvirke leasing- og utleiebransjen negativt. I dag er det et forutsigbart og fungerende system, som blir erstattet med et mer kostbart og vilkårlig som rammer en bransje med allerede små marginer.

Bildeling må betale for lavere privatbilavgifter

Samtidig bruker regjeringen de økte inntektene til å redusere engangsavgiften ved privatkjøp, noe Devold reagerer på:

Det er et stort paradoks at regjeringen tar penger fra leiebil og bildelingsbransjen for å stimulere til privatbilkjøp. Dette er fullstendig på tvers av alle ambisjoner i klima- og miljøpolitikken om mer deling og mindre selveie, sier Devold.

Forverrer distriktenes leiebilvilkår og tilgjengeligheten i Norge

Et portrettbilde av en mann som smiler til kamera.

Tilgjengeligheten for reisende vil bli dårligere, og bilutleiebransjen vil rammes hardt. For å opprettholde et trygt og attraktivt biltilbud til de reisende blir bilene fornyet raskere enn hva foreslått regelverk legger opp til. En regelendring vil favorisere de med eldre bilpark og høyest utslipp, sier Byremo. Foto: Sixt bilutleie

NHO Reiseliv har allerede møtt embetsverk og politisk ledelse i Finansdepartementet for å diskutere endringene.

Vi vet at tilgjengelighet, altså å komme seg fra A til B, er en utfordring i Norge. Det er dessuten et mål å spre de besøkende i hele landet, og leiebil er en naturlig måte å reise på da i et såpass langstrakt land som Norge. Nå gjør regjeringen tilgjengeligheten enda verre fordi dette forslaget gjør det dyrere å leie bil i Norge, og det vil bli et dårligere tilbud av leiebiler, avslutter Devold.  

Skatteetaten skrev i sitt høringssvar at dagens regler for korttidsutleie synes å fungere godt. Lederen av NHO Reiseliv Mobility, Kai Byremo, etterlyser en grundigere vurdering av konsekvensene for norsk reiselivsnæring og leiebilbransjen:

Regelendringen kan også føre til nedleggelser av mindre distriktskontorer. Dette er paradoksalt, spesielt når regjeringen har valgt reiseliv som eksportsatsing. Tilgjengeligheten for reisende vil bli dårligere, og bilutleiebransjen vil rammes hardt. For å opprettholde et trygt og attraktivt biltilbud til de reisende blir bilene fornyet raskere enn hva foreslått regelverk legger opp til. En regelendring vil favorisere de med eldre bilpark og høyest utslipp, sier Byremo.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: