Statsbudsjettet 2023: NHO Reiselivs høringssvar til finanskomiteen

Økningene i formuesskatten, utbytteskatten, inntektsbeskatning og økt arbeidsgiveravgift i det foreslåtte budsjettet vil svekke verdiskapingen og sysselsettingsevnen i norsk reiseliv.

Veldagte høringssvar ble sendt Stortingets finanskomité 13. oktober 2022, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til kapitlene som fordelt finanskomiteen i Statsbudsjettet 2023.

De viktigste punktene for NHO Reiseliv i neste års budsjett er:
  • Økningen i formuesskatten de to siste årene dobler skatten for norskeide reiselivsbedrifter. Sammen med økninger i utbyttebeskatningen, inntektsbeskatning og økt arbeidsgiveravgift gir regjeringen nå norskeide reiselivsbedrifter en krevende skatteøkning som vil svekke verdiskaping- og sysselsettingsevnen til norsk reiseliv. 

  • Reiselivsmomsen på 12 % bør senkes til 8 % for 2022

Høringssvaret ble sendt digitalt og kan lastes ned i sin helhet nedenfor.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: