Statsbudsjettet 2023: NHO Reiselivs høringssvar til Kunnskapsdepartementet

Antall nye fagskoleplasser bør dobles. Lærlingtilskuddet bør oppjusteres, bransjeprogrammet for kompetanseutvikling og Kompetansepluss-ordningen bør styrkes, og 100 millioner bør øremerkes utstyrsløftet i Hurdalsplattformen.

Veldagte høringssvar ble sendt Stortingets utdanningskomité 18. oktober 2022, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til kapitlene som fordelt Kunnskapsdepartementet i Statsbudsjettet 2023.

Våre hovedmomenter til kunnskapsdepartementets budsjett er:
  • Etableringen av 500 nye fagskoleplasser er positivt, men for defensivt
  • Lærlingtilskuddet bør igjen oppjusteres
  • Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling bør styrkes og kunne videreføres utover en treårsperiode
  • Innretningen av Kompetansepluss-ordningen bør styrkes, ikke reduseres
  • Øremerke 100 millioner kroner til utstyr i yrkesfagopplæringen for å starte på utstyrsløftet i yrkesfagopplæringen som er beskrevet i Hurdalsplattformen

Høringssvaret ble sendt digitalt og kan lastes ned i sin helhet nedenfor.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Henrik Hamborg
  • Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering
  • Pressebilder

Siste nytt om statsbudsjettet

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: