NHO Reiselivs viktigste momenter til Revidert Nasjonalbudsjett 2022

Reiselivet var den næringen som først fikk merke konsekvensene av korona-pandemien, og er den næringen som sist vil komme seg. Vi har derfor to konkrete forslag til Regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

NHO Reiseliv har to kontrete forslag til Regjeringen i forbudelse med revidert nasjonalbudsjett: 

  1. Økte tilskudd til markedsføring av Norge er nødvendig
  2. Gjeninnføringen av flypassasjeravgiften bør utsettes.

Disse punktene utdypes videre i vedlagte brev, som ble sendt Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Næringsminister Jan Christian Vestre 1. april 2022.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse samfunnsutfordringene. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: